Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màsters ETSEIB Q2

CURS 2023-24 - Q2 (inici febrer 2024)

Preinscripció: del 16 d'octubre al 11 de desembre de 2023


Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) - Català/Castellà
Dobles Màsters ETSEIB - Català/Castellà/Anglès
    • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Automatic Control and Robotics

    • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

    • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Nuclear Engineering 


Informació CURS 2024-25 - Q1 (inici setembre 2024)

  

Tràmits i procés d'admissió:  

Esquema: procés d'admissió i matrícula

 

Vídeo informatiu

 

Requisits d'admissió i accés

Consulta els requisits de titulació d'accés de cada màster i revisa la necessitat o no de cursar complements de formació (*). Important també, revisar la llengua d'impartició de les assignatures de cada màster:

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) - Català/Castellà/Anglès

Dobles Màsters ETSEIB (els criteris apliquen pels dos màsters que el composen) - Català/Castellà/Anglès

IMPORTANT


Estudiants UPC: poden accedir al MUEI i les Dobles Titulacions els estudiants i les estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent, com a màxim, el TFG i fins a 9 ECTS optatius. (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)


Per matricular-se del màster s'hauran de matricular primer del que els hi resti pendent del grau. Aquests/es estudiants/es disposen només d'un any acadèmic per tancar l'expedient de grau.   


Resta d'estudiants: Als estudiants i les estudiants de grau que no han pogut accedir a un màster per no haver finalitzat els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau se’ls admetrà condicionalment. Se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)


(*) Els complements de formació són assignatures del Grau en Enginyeria Industrial que s'imparteixen en català i/o castellà. Els complements de formació s'han de cursar i aprovar durant el primer any acadèmic, i es cursen juntament amb assignatures del màster.

 

Com preinscriure's:  

Preinscripció "Admissió Estudis UPC":   Aplicatiu

IMPORTANT: Per poder validar la sol·licitud, és obligatori emplenar tots els camps:

 

Important: Per cursar el doble màster ETSEIB s'ha de preinscriure en el doble màster i abonar la taxa corresponent de 30,21€. Us informem que en el cas de no ser admès/a en el doble màster, tampoc estaríeu admesos/es al Màster universitari en Enginyeria Industrial ni al Màster temàtic. En aquest sentit, us suggerim que si esteu interessats/des en cursar un dels màsters de l'Escola de manera independent, feu també la preinscripció per a cadascun dels màsters a nivell individual, atès que el procés d'admissió es fa alhora.

Procés d'admissió 

1. Publicació resolució provisional de persones admeses i no admeses

A principis de gener de 2024 es publicarà a la web de l'ETSEIB la resolució provisional de persones admeses i no admeses: Resolucions ETSEIB

Rebreu un correu electrònic a través de l'aplicatiu de preinscripció. 

2. Acceptació de la plaça

Les persones admeses han d'acceptar o renunciar a la plaça assignada en un termini màxim de 7 dies a través de l'aplicatiu de preinscripció. Quan s'accepta la plaça es rebrà un correu electrònic, en un termini de 48 hores aproximadament, per poder fer efectiu el pagament de l'avançament de matrícula de 300€.

Un cop es rebi el correu, es disposa d'un termini de 7 dies per fer el pagament. Aquest import NO és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la primera matrícula. Consulteu més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Les persones amb nacionalitat no-europea poden sol·licitar una carta d'admissió per tiquet Demana.

IMPORTANT: L'admissió és condicional a l'entrega de tota la documentació requeridacom a màxim abans de la matrícula. No es confirmen admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-admissió abans de l'acceptació per part de les persones admeses i de que aquestes facin efectiu el pagament anticipat de 300€.

3. Publicació del llistat definitiu de persones admeses i no admeses

A finals de gener 2024 es publicarà al web de l'ETSEIB la resolució definitiva de persones admeses i no admeses: Resolucions ETSEIB

Informació general, pla d'estudis i horaris (veure idioma impartició).

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI)

Dobles Màsters ETSEIB

Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Automatic Control and Robotics

Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Nuclear Engineering   

Preus

El preu dels màsters es poden consultar al web de la UPC.

Matrícula

La matrícula es realitzarà de forma online el 15 de febrer de 2024. Consulta els Calendaris ETSEIB.

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ (abans de la matrícula)

Estudiants que NO hagin cursat els estudis de grau a la UPC, hauran de presentar al SIAE (Servei d'Informació i Atenció a Estudiants), els documents originals. No s'admetran fotocopies.

Els documents que s'hagin pujat a l'aplicatiu de preinscripció amb signatura digital, codi de verificació segur o codi QR no cal portar-los presencialment. 

 

FAQ's

Consulteu les preguntes més freqüents en aquest document.  

Servei d'Informació i Atenció a Estudiants (SIAE)

Atenció presencial: 

Matí: de dilluns a divendres d'11:00 a 13:30 h
Tarda: dimarts de 15 h a 17.30 h (només d'octubre a maig)

 Consultes: https://demana.upc.edu/etseib/

tel+34 93 401 59 27