Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters 2017

Preinscripció Màsters / Preinscripción Masteres/ Applications MSc programmes

Accés Màsters ETSEIB

Tràmits i procés d'admissió

Preinscripció

 • El període de preinscripció és del 15 de febrer al 31 de maig (classes que comencen al setembre) o de l'1 de novembre al 10 de desembre (classes que comencen al febrer).
 • Per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través d'un aplicatiu adjuntant la documentació requerida i abonant una taxa de 30,21€ (no reemborsable). "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina
 • En cas de voler fer un doble màster s'han de fer dues preinscripcions, una al doble màster oficial i un altre al  màster oficial en enginyeria  Industrial. En aquesta última preinscripció s'han d'escollir tres opcions d'especialitat. La primera opció ha de ser la corresponent al doble màster que es vulgui cursar. S'hauran d'abonar les taxes de cada màster (30,21€ cadascun) en dos pagaments. 
 • Important: La documentació original s'haurà de lliurar a l'ETSEIB el dia de la matrícula. En cas que així s'indiqui a la informació anterior, haurà de ser traduïda a l'anglès o castellà, legalitzada per via diplomàtica i amb la corresponent "apostilla".

Admissió

La Comissió Acadèmica dels màsters es reuneix la primera quinzena de juny (inici de curs setembre), o la tercera setmana de desembre (inici de curs febrer), i tenint en compte els criteris de selecció establerts en cada màster , valida i accepta o no les preinscripcions rebudes.

 • A finals de juny s'informa als estudiants/es a través de l'aplicatiu, i es publica la resolució provisional d'amesos/es i no admesos/es amb instruccions, períodes d'acceptació o renúncia de la plaça, i complements de formació si s'escau. 

Acceptació de la plaça

 • Els/les candidats/es admesos/es han d'acceptar o renunciar a la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció. Aquells que acceptin la plaça rebran un correu electrònic per poder fer efectiu el pagament de l'avançament de matrícula de 300€.
 • Un cop rebi el correu l'estudiant te un termini de 5 dies laborables per fer el pagament. Pels estudiants no-europeus es generarà una carta d'admissió.
 • Aquest import no és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.
 • Important: No es confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació, abans de l'acceptació per part de l'alumne i el pagament anticipat de 300€, per a permetre la igualtat d'oportunitats en el procés de preinscripció de tots els candidats.  

Publicació llistat definitiu d'admesos

Matrícula

 • El preu dels màsters es pot consultar a la pàgina de la UPC.

Atenció presencial:

Matí: de dilluns a divendres de 11.00 a 13.30 h
Tarda: dimarts de 15.30 a 18 h

 Atenció telefònica:

tel+34 93 401 59 27

alias-1

Applications MSc programmes

 Admission procedures

 Application

 • The application period is from 15 February to 31 May (courses beginning in September), or 1 November to 10 December (courses beginning in February- only Master in Industrial Engineering and double degrees).
 • To access to the master's degree studies it is necessary to apply through on-line application uploading the required documents and paying the fees 30,21€ (non-refundable). "General information about UPC" on this page.
 •  For double master ETSEIB it is necessary to make two online applications, one for the master's degree in Industrial Engineering and the other one for the double master, paying the corresponding tax for each application. Once making the application to the master's degree in Industrial Engineering you will have to select three specialty options. Make sure that the first choice is the one corresponding to the double master.
 •  Important:  The original documents must have to be delivered at the ETSEIB the day of enrolment. The documents have to be translated to English or Spanish, legalized and bear the corresponding apostille (if applicable).

Admission

 

 • Students are informed through the applicative, and by the end of June (autumn semester) or by the end of January (spring semester), a provisional resolution is published. Instructions and terms to accept or reject the slot are also indicated.

Student acceptance

 • Students admitted have to accept or refuse through the on line application. Once accepted, an e-mail will be send to students, informing about the payment of 300€ as advance of enrolment.
 • After receiving the e-mail students have 5 labour days to do the payment. A letter of acceptance will be issued for non EU students.
 • This amount will be deducted from the enrolment fee when you officially enrol, but if you do not enrol you will not be entitled to a refund unless the master’s degree is cancelled.  Consult more information in "General information about UPC" on this page.
 • Important: We don’t do advanced admissions confirmation neither pre-admission letters, before the acceptance from the Student as well as the Advanced payment of 300€, so to give equal opportunities in the pre-application process.

Publication of definitive admitted list

 • By the middle of July (beginning September) or at the beginning of February (beginning February), the definitive resolution with the admitted students will be published at our website: “Titulacions: Masters universitaris”  https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/resolucions-1

Enrolment

 • Master fees: consult the UPC website.

 

Opening hours:

Morning: from Monday to Friday 11.00 to 13.30 
Afternoon: Tuesday from 15.30 to 18 

 Information:

tel+34 93 401 59 27