Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters 2017

Preinscripció Màsters / Preinscripción Masteres/ Applications MSc programmes

Accés Màsters ETSEIB

Tràmits i procès d'admissió

Preinscripció

 • El període de preinscripció és del 15 de febrer al 31 de maig (classes que comencen al setembre) o del 1 de novembre al 10 de desembre (classes que comencen al febrer).
 • Per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través d'un aplicatiu adjuntant la documentació requerida i abonant una taxa de 30,21€ (no reemborsable). "Informació general de la UPC"   d'aquesta pàgina
 •  El cas del doble màster és necessari realitzar dues preinscripcions, una al màster universitari en enginyeria  Industrial i una altra al doble màster, abonant les taxes corresponents de cada un d'ells (en dos pagaments de 30,21€ cada un). Al fer la preinscripció al màster universitari en Enginyeria Industrial s'han d'escollir tres opcions d'especialitat. La primera opció ha de ser la corresponent al doble màster que es vulgui cursar.
 • Important: La documentació original s'haurà de lliurar a l'ETSEIB el dia de la matrícula. En cas que així s'indiqui a la informació  anterior, haurà de ser traduïda a l'anglès o castellà, legalitzada per via diplomàtica i amb la corresponent "apostilla".


Admissió

 • La Comissió Acadèmica dels màsters es reuneix la primera quinzena de juny (inici de curs setembre), o la tercera setmana de desembre (inici de curs febrer), i tenint en compte els criteris de sel·lecció  (informació general - accés) establerts en cada màster , valida i accepta o no les preinscripcions rebudes. 
 • A continuació s'informa als estudiants/tes a través de l'aplicatiu, i es publica la resolució provisional d'amesos/es i no admesos/es amb instruccions, períodes d'acceptació o renúncia de la plaça, i complements de formació si s'escau.

 

Acceptació de la plaça

 • Els/les candidats/tes admesos/es han d'acceptar o renunciar a la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció. Aquells que acceptin la plaça rebràn un correu electrònic per poder fer efectiu el pagament de l'avançament de matrícula de 300€.
 • Un cop rebi el correu l'estudiant te un termini de 5 dies laborables per fer el pagament. Pels estudiants no-europeus es generarà una carta d'admissió.
 • Aquest import no és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.
 • Important: No es confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació, abans de l'acceptació per part de l'alumne i el pagament anticipat de 300€, per a permetre la igualtat d'oportunitats en el procés de preinscripció de tots els candidats. 

 

Publicació llistat definitiu d'admesos

 

Matrícula

Atenció presencial:

Matí: de dilluns a divendres de 11.00 a 13.30 h
Tarda: dimarts de 15.30 a 18 h

 Atenció telefònica:

tel+34 93 401 59 27

alias-1

Applications MSc programmes

You can apply to access one of our MSc programs if:

 • You have an official Spanish college degree or a degree from a University inside the EHEA (European Higher Education Area). The latter must enable the student to participate in MSc programs in that country. 
 • You have a homologated degree from a country outside the EHEA or if the UPC, that will evaluate each individual case, considers the contents of your degree to be comparable to what is expected for the same kind of studies in Spain.

A part from these basic requirements, each degree can:

 • Establish its own admission requirements, which will be depicted in its own dedicated website.
 • Tell a student to complete some additional courses if it is considered that there is a lack of knowledge in any particular area. 

 Application

 • Period: from 15 February to 31 May (courses beginning in September), or 1 November to 10 December (courses begining in February- only Master in Industrial Engineering and double degrees)
 • How: to access to the master's degree studies it is necessary to apply through on-line application uploading the required documents and paying the fees 30,31€ (non-refundable) . "General information about UPC" on this page.

For double master ETSEIB it is necessary to make two online applications, one for the master's degree in Industrial Engineering and the other one for the double master, paying the corresponding tax for each application. Once making the application to the master's degree in Industrial Engineering you will have to select three specialty options. Make sure that the first choice is the one that is homonymous to the secondary degree of your choice.

 • Documentation:  See the documentation on this page. Once looked over and if it is complete it will be validated.

The original documents must have to be delivered at the ETSEIB the day of enrolment, and be translated to English or Spanish, legalized and bear the corresponding apostille (if applicable).

Admission

 • When: second forthnight of June (autumn semester) or by the end of December (spring semester)
 • How: the Academic Commission of the master's degrees taking into consideration the admission criteria (information - admission) stablished in every master, validates and accepts the requests received. The status of the requests can be consulted in the on-line application from the time of applying.

Publication of the provisional list of admitted candidates

 • When: by the end of June (autumn semester) or by the end of January (spring semester)
 • How: All candidates are informed of the resolution of the Academic Comittee and a link is sent to consult the list of admitted and the instructions and terms to accept or reject the slot.

Acceptance

 • Period: from the time that the state of the request changes to "Admitted".
 • How: admitted students, have to confirm the acceptance through on-line application and follow the instructions received at the email address indicated in the application.

We don't confirm early requests neither admission letters, before the accceptance and the confirmation of the 300€ advanced payment of admission, to ensure the equality of opportunities in the pre-registration process for each candidate.

Advanced payment of admission

 • How: once received the e-mail, applicants must ACCEPT the slot and pay the "advance enrolment". A letter of acceptance will be issued for non EU students.
 • Period for payment: 5 days after receiving the email. This amount will be deducted from the enrolment fee when you officially enrol, but if you do not enrol you will not be entitled to a refund unless the master’s degree is cancelled.  Consult more information in "General information about UPC" on this page.

Publication of definitive admitted list

 • Period: by the middle of July (begining September) or at the beginning of February (begining February).
 • How: The list of the admitted students is published on the website “Master's programmes” as well as students that need to take introductory courses.

Enrollment

 

Opening hours:

Morning: from Monday to Friday 11.00 to 13.30 
Afternoon: Tuesday from 15.30 to 18 

 Information:

tel+34 93 401 59 27