Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics estudis de Màster

Calendari de tràmits acadèmics i administratius Estudis de Màster

Accés

Matrícula

Reconeixement de Crèdits

Avaluació i permanència

Pràctiques i Treball Dirigit

Treball Fi de Màster

 

Calendari de tràmits acadèmics i administratius 

Estudis de Màster

Curs 2020-2021

 

ACCÉS
Què:On:Quan:

Sol·licitud estudiant visitant

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

Presencialment demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Del 15 de juny al 17 de juliol de 2020
Comunicació resolució DemanaUPC/ETSEIB 30 de juliol de 2020

Sol·licitud d'adaptació d'estudis per canvi de pla

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

Presencialment demanant cita prèvia

Telemàticament:  e-Secretaria

Del 15 de juny al 17 de juliol de 2020

Comunicació resolució  e-Secretaria

30 de juliol de 2020

MATRÍCULA

 


ABANS DE LA MATRÍCULA Q-TARDOR

Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
Presentació de la documentació acreditativa

Presencialment demanant cita prèvia

Telemàticament

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula

Autoritzacions de matrícula (estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds 

DemanaUPC

/ETSEIB

De l'1 a l'11 de juliol de 2020

Documentació descomptes de matrícula. Estudiants NO nou

Presentació en línia de la documentació provisional

Presencialment demanant cita prèvia

Telemàticament

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula

Presentació de la documentació original SIAE 

demanant cita prèvia

 

Fins el 30 de setembre de 2020

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Presentació de la documentació e-Secretaria Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula


 

MATRÍCULA Q‐TARDOR
Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes NOU accés al Màster

Estudiants nou accés Màsters ETSEIB e‐Secretaria  16 de setembre de 2020
Màster programa InnoENergy e‐Secretaria  4 de setembre de 2020
Estudiants i estudiantes adaptats per canvi de pla e-Secretaria 15 de setembre de 2020

Estudiants i estudiantes NO NOUS matriculats anteriorment al Màster

Màster Universitari en Enginyeria Industrial e‐Secretaria 30 de juliol de 2020
Dobles Màsters de l'ETSEIB e‐Secretaria 29 de juliol de 2020
Resta de Màsters Universitaris de l'ETSEIB e‐Secretaria 29 de juliol de 2020
SOL·LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-TARDOR
Què: On: Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 29 al 31 de juliol i de l'1 de setembre al 11 d'octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
De l'1 de setembre a l'11 d'octubre de 2020

Variació de la matrícula (canvis a la matrícula amb compensació o devolució import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 29 al 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2020
Presentació de la documentació acreditativa

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Del 29 al 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2020

Modificació de la matrícula (amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria De l'1 a l'11 d'octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
De l'1 a l'11 d'octubre de 2020

Baixa acadèmica d'asignatures (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Del 12 al 31 d'octubre de 2020

Renúncia de la matrícula (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds i documentació justificativa

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Fins el 31 d'octubre de 2020
Del 10 de febrer al 31 de març de 2021

 

Canvi d'especialitat

Presentació de sol·licituds estudiantat de NOU accés e-Secretaria
Del 21 al 28 de setembre de 2020
Presentació de sol·licituds estudiantat amb el màster iniciat e-Secretaria Del 28 al 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2020

 

ABANS DE LA MATRÍCULA Q-PRIMAVERA
Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula

Autoritzacions de matrícula (estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds 

DemanaUPC

/ETSEIB

Del 25 de gener al 8 de febrer de 2021

Documentació descomptes de matrícula. Estudiants NO nou

Presentació en línia de la documentació provisional

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula

Presentació de la documentació original

SIAE demanant cita prèvia

Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Presentació de la documentació e-Secretaria Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula
MATRÍCULA Q‐PRIMAVERA
Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes NOU accés al Màster

Màster en Enginyeria Industrial o dobles titulacions de l'ETSEIB e‐Secretaria  18 de febrer de 2021
Incoming (240MOB) e‐Secretaria  19 de febrer de 2021
Estudiants i estudiantes adaptats per canvi de pla e-Secretaria

15 de febrer de 2021 (MUEI)

17 de febrer de 2021 (resta)

Estudiants i estudiantes NO NOUS matriculats anteriorment al Màster

Màster Universitari en Enginyeria Industrial e‐Secretaria 15 de febrer de 2021
Dobles Màsters de l'ETSEIB e‐Secretaria 15 de febrer de 2021
Resta de Màsters Universitaris de l'ETSEIB e‐Secretaria 17 de febrer de 2021
Màsters del Programa InnoEnergy e‐Secretaria 17 de febrer de 2021
SOL·LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-PRIMAVERA
Què: On: Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 15 de febrer al 7 de març de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE demanant cita prèvia

Del 15 de febrer al 8 de març de 2021

Variació de la matrícula (canvis a la matrícula amb compensació o devolució import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria

Període ordinari de matrícula

Del 15 al 22 de febrer de 2021

Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

Del 15 al 22 de febrer de 2021

Modificació de la matrícula (amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 23 de febrer al 7 de març de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE 

SIAE demanant cita prèvia

Del 23 de febrer al 8 de març de 2021

Baixa acadèmica d'asignatures (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Del 8 al 31 de març de 2021

Renúncia de la matrícula (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds i documentació justificativa SIAE 

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Del 13 de setembre al 31 d'octubre de 2020
Del 15 de febrer al 31 de març de 2021

 

Canvi d'especialitat

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Del 21 al 28 de febrer de 2020
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
Què: On: Quan:

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials

Presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa provisional

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Del 13 al 31 de juliol i de l'1 al 4 de setembre de 2020(*)
Del 7 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021
(*) Presentació de documentació acreditativa original per a la seva validació SIAE

 

FIns el 30 d'octubre de 2020

Reconeixement de crèdits per activitat professional

Presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

Telemàticament: 

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Del 23 de novembre al 4 de desembre de 2020
Del 19al 30 d'abril de 2021
TREBALL DE FI DE MÀSTER

Convocatòria Quadrimestre Tardor

Matrícula ordinària e-Secretaria [Automatrícula] Dia assignat de matrícula
Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies-> altres]

Del 2 al 30 de setembre de 2020
Dipòsit digital Aplicació TFE De l'11 al 18 de gener de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 12 al 20 de gener de 2021
Defenses Aplicació TFE De l'1 al 8 de febrer de 2021

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Tardor (sols per estudiantat amb TFG matriculat al 2020-1 i no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga

(Els estudiants que a la convocatòria de tardor no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula ddicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 19 al 29 de gener de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 16 al 23 d'abril de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 17 al 24 d'abril de 2021
Defenses --
Del 3 al 14 de maig de 2021

Convocatòria Quadrimestre Primavera

Matrícula ordinària e-Secretaria [Automatrícula] Dia assignat de matrícula
Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies-> altres]

Del 15 de febrer a l'1 de març de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 14 al 21 de juny de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 15 al 22 de juny de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 5 al 16 de juliol de 2021

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Primavera 

(sols per estudiant amb TFM matriculat al 2020-2 i que no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga

(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 26 al 30 de juliol i del 30 d'agost  al 5 de setembre de 2021

Dipòsit digital

Aplicació TFE Del 16 al 23 de setembre de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 17 al 26 de setembre de 2021
 Defenses Aplicació TFE Del 4 al 15 d'octubre de 2021
PRÀCTIQUES I TREBALL DIRIGIT
Què:On:Quan:

Pràctiques acadèmiques externes

Sol·licitud de pràctiques curriculars Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 d'agost de 2020 al 9 de juliol de 2021
Lliurament convenis de cooperació educativa Seu electrònica UPCe-Secretaria 15 dies abans de l'inici de les pràctiques. Com a màxim el 15 de juliol de 2021

Pràctiques acadèmiques externes internacionals

Sol·licitud de pràctiques internacionals Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 d'agost de 2020 al 21 de juny de 2021
Lliurament de documentació mobilitat: training agreament Seu electrònica UPCe-Secretaria 1 mes abans de l'inici de les pràctiques. Com a màxim el 1 juliol de 2021

Treball dirigit

Sol·licitud de treball dirigit Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 d'agost de 2020 al 9 de juliol de 2021
AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA
Què:On:Quan:

Fer constar informació per a l'avaluació curricular (no es fa d'ofici)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria
Del 28 de gener al 7 de febrer de 2021
Del 5 al 12 de juliol de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

 demanant cita prèvia

 

Del 28 de gener al 8 de febrer de 2021
Del 5 al 12 de juliol de 2021

Continuïtat d’Estudis (Quadrimestre de gràcia)

Presentació sol∙licituds. Q‐Tardor e‐Secretaria De l'1 al 15 de febrer de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

SIAE demanant cita prèvia

De l'1 al 15 de febrer de 2021
Resolució. Q‐Tardor e‐Secretaria 26 de febrer de 2021
Presentació sol∙licituds. Q‐Primavera e‐Secretaria Del 28 de juny a l'11 de juliol de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE 

SIAE demanant cita prèvia

Del 29 de juny al 12 de juliol de 2021
Resolució. Q‐Primavera e‐Secretaria 26 de juliol de 2021

Revisió de l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria
Del 3 al 14 de febrer de 2021
Del 13 al 25 de juliol de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE 

SIAE demanant cita prèvia

 

Del 3 al 15 de febrer de 2021
Del 13 al 23 de juliol de 2021