Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics estudis de Grau

Calendari de tràmits acadèmics i administratius dels estudis de Grau de l'ETSEIB.

 

Accés

Matrícula

Reconeixement de Crèdits

Avaluació i permanència

Pràctiques i Treball Dirigit

Treball Fi de Grau

Accés Curs 2020-2021

Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB

Estudis de Grau

Curs 2020-2021

ACCÉS DIRECTE

Què:On:Quan:

Estudi previ de convalidacions per estudis fets a l'estranger

Estudi previ de reconeixements de crèdits per estudis universitaris

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Sol. Accés directe]
Del 13 d'abril al 15 de maig de 2020

Sol·licitud d'accés directe al centre per canvi d'estudis estrangers

Sol∙licitud d'accés directe al centre per canvi d'estudi universitaris oficials (trasllat d'expedient) 

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Sol. Accés directe]

Del 15 de juny al 17 de juliol de 2020
Publicació de la resolució d'accés per canvi d'estudis Web ETSEIB 30 de juliol de 2020

Sol·licitud estudiant visitant

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Del 15 de juny al 17 de juliol de 2020
Comunicació resolució DemanaUPC/ETSEIB 30 de juliol de 2020

Sol·licitud d'adaptació d'estudis per canvi de pla

Presentació de sol·licituds

e-Secretaria o

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

o SIAE demanant cita prèvia

Del 15 de juny al 17 de juliol de 2020

Comunicació resolució DemanaUPC/ETSEIB

30 de juliol de 2020


 

 

Matrícula

 

 

 

ABANS DE LA MATRÍCULA

Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria  Fins a la data assignada per formalitzar la
matrícula
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Fins a la data assignada per formalitzar la
matrícula

Canvi de la modalitat de dedicació als estudis a la Fase Inicial

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 16 al 22 de juliol de 2020
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

 

Del 16 al 22 de juliol de 2020

Abandonament temporal d'estudis a la Fase Inicial

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria

De l'1 al 20 de juliol de 2020

Del 28 de gener al 8 de febrer de 2021

Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

 

De l'1 al 20 de juliol de 2020

Autoritzacions de matrícula 

(estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds DemanaUPC/
ETSEIB

De l'1 al 15 de juliol de 2020

Del 28 de gener al 8 de febrer de 2021

Documentació descomptes de matrícula. Estudiantat NO nou

Presentació en línia de la documentació provisional

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula
Presentació de la documentació original

SIAE amb

Cita prèvia

Fins el 30 de setembre de 2020

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Generació i validació de la domiciliació bancària e-Secretaria Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula


 

MATRÍCULA Q-TARDOR

Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes de NOU accés per Preinscripció Universitària - Automatrícula

Estudiants i estudiantes assignats en 1a preferència

e-Secretaria

[Automatrícula]

Del 7 al 10 de setembre de 2020
Reclamacions i assignació definitiva

e-Secretaria

[Automatrícula]

10 de setembre de 2020
2a assignació

e-Secretaria

[Automatrícula]

21 de setembre de 2020
Reclamacions 2a assignació i 1a reassignació

e-Secretaria

[Automatrícula]

30 de setembre de 2020
2a reassignació de juny

e-Secretaria

[Automatrícula]

7 d'octubre de 2020

Estudiants i estudiantes NOUS d'accés directe al centre per canvi d'estudis universitaris

Matrícula

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

SIAE  amb

Cita prèvia

 

15 de setembre de 2020
Presentació documentació acreditativa original per a la seva validació

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

SIAE amb

Cita prèvia

Fins el 31 d'octubre de 2020

Estudiants i estudiantes matriculats anteriorment als estudis de grau de l'ETSEIB

Estudiants i estudiantes amb la FI superada e-Secretaria 23 i 24 de juliol de 2020
Estudiants i estudiantes repetidors de FI e-Secretaria 27 de juliol de 2020
Estudiants i estudiantes adaptats per canvi de pla d'estudis e-Secretaria 15 de setembre de 2020


 

SOL∙LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-TARDOR

Què:On:Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds  e-Secretaria Del 22 al 31 de juliol i de l'1 de setembre fins a l'11 d'octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

Del 22 al 31 de juliol i de l'1 de setembre fins al 12 d'octubre de 2020

Variació de la matrícula 

(canvis a la matrícula amb compensació o devolució de l'import dels crèdits matriculats)

Presentació de sol∙licituds [formulari modificació de matrícula] e-Secretaria Del 22 al 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2020
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

Del 22 al 31 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2020

Modificació de la matrícula  

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria De l'1 a l'11 d'octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

De l'1 a l'11 d'octubre de 2020

Excepcionalitats a les condicions acadèmiques de la matrícula  

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

 

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria De l'1 de setembre fins a l'11 d'octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

De l'1 de setembre fins a l'11 d'octubre de 2020
Resolució e‐Secretaria A partir del 30 de setembre de 2020

Baixa acadèmica d'assignatures

(no es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 12 al 31 d'octubre de 2020

Renúncia a la matrícula

(no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol∙licituds i documentació justificativa

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

SIAE amb 

Cita prèvia

Del 16 de juliol al 31 d'octubre de 2020
Del 10 de febrer fins el 31 de març de 2021
(*) Validació documentació acreditativa, si escau

SIAE amb 

Cita prèvia

 

Fins el 31 d'Octubre de 2020

 

 

MATRÍCULA Q-PRIMAVERA

Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes matriculats anteriorment als estudis de grau de l'ETSEIB

Estudiants i estudiantes nous de Fase Inicial (FI) e-Secretaria 10 de febrer de 2021
Estudiants i estudiantes repetidors de FI e-Secretaria 12 de febrer de 2021
Estudiants i estudiantes amb la FI superada e-Secretaria 11 i 12 de febrer de 2021
Estudiants i estudiantes adaptats per canvi de pla e-Secretaria 12 de febrer de 2021


 

SOL∙LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-PRIMAVERA

Què:On:Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds  e-Secretaria Del 10 al 28 de febrer de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE amb 

Cita prèvia

Del 10 al 28 de febrer de 2021

Variació de la matrícula 

(canvis a la matrícula amb compensació o devolució de l'import dels crèdits matriculats)

Presentació de sol∙licituds [formulari modificació de matrícula] e-Secretaria

Període ordinari de matrícula

Del 10 al 22 de febrer de 2021

Presentació de la documentació acreditativa

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]
Del 10 al 22 de febrer de 2021

Modificació de la matrícula  

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 23 al 28 de febrer de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

DemanaUPC/ETSEIB

Del 23 al 28 de febrer de 2021

Excepcionalitats a les condicions acadèmiques de la matrícula 

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

 

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 10 al 28 de febrer de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

Del 10 al 28 de febrer de 2021

Baixa acadèmica d'assignatures

(no es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria De l'1 al 31 de març de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE De l'1 al 31 de març de 2021

Renúncia a la matrícula

(no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol∙licituds i documentació justificativa

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

o

SIAE amb 

Cita prèvia

Del 16 de juliol al 31 d'octubre de 2020
Del 15 de febrer al 31 de març de 2021

 
 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Què:On:Quan:

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials

Presentació sol∙licituds i  documentació acreditativa

SIAE amb 

Cita prèvia

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

Del 13 al 31 de juliol i de l'1 al 4 de setembre de 2020 (*)

Del 7 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021

 

(*) Validació documentació acreditativa, si escau

SIAE amb 

Cita prèvia

 

Fins el 30 d'octubre de 2020

Reconeixement de crèdits per activitat professional

Presentació de sol∙licituds i documentació
acreditativa

DemanaUPC/ETSEIB

Del 23 de novembre al 4 desembre de 2020
Del 19 al 30 d'abril de 2021

Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària

(màxim 6 ECTS del bloc optatiu de Q8)

Presentació de sol∙licituds i documentació

acreditativa per activitats realitzades a l'ETSEIB i llengües estrangeres.

Les sol.licituds s'han de realitzar al darrer quadrimestre dels estudis

 

DemanaUPC/ETSEIB

Del 2 de novembre al 4 de desembre de 2020
Del 10 al 28 de maig de 2021

Acreditació de la competència en 3a llengua

Presentació de la documentació acreditativa

SIAE amb 

Cita prèvia

DemanaUPC/ETSEIB

Durant tot el curs acadèmic

 

PRÀCTIQUES I TREBALL DIRIGIT 

Què:On:Quan:

Pràctiques acadèmiques externes

Sol∙licituds de pràctiques Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 d'agost de 2020 al 9 de juliol de 2021
Lliurament de convenis de cooperació educativa

Seu electrònica UPC

[Instància Directora ETSEIB]

15 dies abans de l'inici de les pràctiques.

Com a màxim el 15 juliol de 2021

Pràctiques acadèmiques externes internacionals

Sol·licituds de pràctiques internacionals Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 agost de 2020 al 21 de juny de 2021

Lliurament de documentació mobilitat:

Training agreement signat per l'empresa i l'estudiant/a

SIAE   amb

Cita prèvia

o

Seu electrònica UPC 

[Instància Directora ETSEIB]

1 mes abans de l'inici de les pràctiques.

Com a màxim el 1 juliol de 2021 

Treball dirigit

Sol∙licituds de treball dirigit Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 27 d'agost de 2020 al 9 de juliol de 2021

 

TREBALL DE FI DE GRAU

Què: On: Quan:

Convocatòria Quadrimestre Tardor

Matrícula ordinària  e-Secretaria [Automatrícula] Dia assignat de matrícula

Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball

en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies -> altres]

Del 2 al 30 de setembre de 2020
Avaluació parcial Aplicació TFE Del 9 al 15 de novembre de 2020
Dipòsit digital Aplicació TFE De l'11 al 18 de gener de 2021
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 12 al 20 de gener de 2021
Defenses Aplicació TFE De l'1 al 8 de febrer de 2021

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Tardor

(sols per l'estudiantat amb TFG matriculat al 2020-1 i no hagin dipositat)

Sol∙licitud matrícula addicional taxes pròrroga 

(els estudiants que a la convocatòria de Tardor no hagin dipositat

i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini, seran qualificats amb un NP)

Demana UPC/ETSEIB Del 19 al 29 de gener de 2021

Avaluació parcial

(sols estudiantat que no ha superat l'avaluació parcial a la convocatòria de tardor)

Aplicació TFE Del 15 al 21 de febrer de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 16 al 23 d'abril de 2021
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 17 al 24 d'abril de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 3 al 14 de maig de 2021

Convocatòria Quadrimestre Primavera 

Matrícula ordinària

e-Secretaria

[Automatrícula]

Dia assignat de la matrícula

Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball

en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies -> altres]

Del 15 de febrer a l'1 de març de 2021
Avaluació parcial Aplicació TFE Del 17 al 21 d'abril de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 14 al 21 de juny de 2021
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 15 al 22 de juny de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 5 al 16 de juliol de 2021

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Primavera

(sols per l'estudiantat amb TFG matriculat al 2020-2 i no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga 

(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 26 al 30 de juliol i del 30 d'agost 1 al 5 de setembre de 2021

Avaluació parcial

(sols estudiantat que no han superat l'avaluació a la convocatòria de primavera)

Aplicació TFE Del 5 al 9 de juliol de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 7 al 13 de setembre de 2021
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 8 al 14 de setembre de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 20 al 30 de setembre de 2021

 

AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA

Què:On:Quan:

Renuncia a l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Del 28 de gener al 7 de febrer de 2021 
Del 5 al 12 de juliol de 2021

 

Fer constar informació per a l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria

Del 28 de gener al 7 de febrer de 2021 

Del 5 al 12 de juliol de 2021

 

Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE (1) o

Seu electrònica UPC (2)

[Instància Directora ETSEIB]

 

Del 28 de gener al 8 de febrer de 2021

Del 5 al 12 de juliol de 2021

 

Continuïtat d'Estudis (Quadrimestre de gràcia)

Presentació sol·licituds. Q-Tardor e-Secretaria Del 28 de gener al 15 de febrer de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau. Q-Tardor

SIAE amb

Cita prèvia


Del 28 de gener al 15 de febrer de 2021
Resolució. Q-Tardor e-Secretaria 26 de febrer  de 2021
Presentació sol·licituds. Q-Primavera e-Secretaria Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021
Presentació de la documentació justificativa. Q-Primavera

SIAE amb

Cita prèvia

Del 29 de juny al 16 de juliol de 2021
Resolució. Q-Primavera e-Secretaria 26 de juliol de 2021

Revisió de l'avaluació curricular

Presentació de sol·licituds e-Secretaria

Del 10 al 19 febrer de 2021

Del 14 al 26 de juliol de 2021

 

Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE amb 

Cita prèvia

o

Seu electrònica UPC (2)

[Instància Directora ETSEIB]

 

Del 10 al 19 febrer de 2021

 

 Del 14 al 26 de juliol de 2021

CURS 2021-2022


 

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS

Què:On:Quan:

Estudi previ de reconeixements o convalidacions de crèdits per estudis universitaris

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

SIAE amb 

Cita prèvia

Del 13 d'abril al 15 de maig de 2021
Comunicació resolució DemanaUPC/ETSEIB 5 de juny de 2021

Sol·licitud d'accés directe al centre per canvi d'estudis

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

SIAE amb 

Cita prèvia

Del 15 de juny al 3 de juliol de 2021
Publicació de la resolució d'accés per canvi d'estudis Web ETSEIB 27 de juliol de 2021