Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari de tràmits acadèmics i administratius. GTIAE

Calendari de tràmits acadèmics i administratius dels estudis de Grau de l'ETSEIB.

 

 

GTIAE

 

Accés

Matrícula

Reconeixement de Crèdits

Avaluació i permanència

Pràctiques acadèmiques

Treball Fi de Grau

Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB

Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica

Curs 2021-2022

 

Informació COVID-19

En funció de les novetats que les autoritats governamentals i/o universitàries dictaminin els tràmits es poden veure modificats. Estigueu atents a les actualitzacions i, sobretot, consulteu la informació disponible abans de prendre cap decisió. 

 

Consulteu la modalitat i horaris d'atenció del SIAE actualitzats a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/serveis-academics-grau-i-master.


Podeu consultar tota la informació i els comunicats sobre les actuacions excepcionals a la UPC i l'ETSEIB davant l'emergència sanitària per coronavirus a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/notificacions/informacions-i-comunicats-en-relacio-amb-el-covid-19

 

ACCÉS DIRECTE

Què:On:Quan:

Estudi previ de convalidacions per estudis fets a l'estranger

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

SIAE 

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Sol. Accés directe]
Del 13 d'abril al 15 de maig de 2021
Comunicació resolució

DemanaUPC/ETSEIB

o Correu electrònic

 

5 de juny de 2021

Sol·licitud d'accés directe al centre per canvi d'estudis estrangers

Sol∙licitud d'accés directe al centre per canvi d'estudi universitaris oficials (trasllat d'expedient) 

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

SIAE 

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Sol. Accés directe]

Del 15 de juny al 2 de juliol de 2021
Publicació de la resolució d'accés per canvi d'estudis Web ETSEIB 27 de juliol de 2021

Sol·licitud estudiant visitant

Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

SIAE

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Sol. Accés directe]
Del 15 de juny al  2  de juliol de 202
Comunicació resolució

DemanaUPC/ETSEIB

o Correu electrònic

27 de juliol de 2021


 

 

Matrícula

  

 

ABANS DE LA MATRÍCULA ANUAL

Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria  Fins a la data assignada per formalitzar la
matrícula
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE 

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins a la data assignada per formalitzar la
matrícula

Canvi de la modalitat de dedicació als estudis a la Fase Inicial

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 14 al 21 de juliol de 2021
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Del 14 al 21 de juliol de 2021

Abandonament temporal d'estudis a la Fase Inicial

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria

De l'1 al 14 de juliol de 2021

Presentació de la documentació acreditativa

SIAE demanant cita prèvia

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

De l'1 al 14 de juliol de 2021

Autoritzacions de matrícula 

(estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds DemanaUPC/
ETSEIB

De l'1 al 14 de juliol de 2021

Documentació descomptes de matrícula. Estudiantat NO nou

Presentació de la documentació original

SIAE 

o Telemàticament:

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Del 14 de juliol al 30 de setembre 2021

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Generació i validació de la domiciliació bancària e-Secretaria Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula

 

MATRÍCULA  ANUAL

Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes de NOU accés per Preinscripció Universitària - Automatrícula

GETIAE: Estudiantat assignat en 1a preferència

e-Secretaria

[Automatrícula]

20 de juliol de 2021
Reclamacions i assignació definitiva

e-Secretaria

[Automatrícula]

20 de juliol de 2021
2a assignació

e-Secretaria

[Automatrícula]

28 de juliol de 2021
Reclamacions, 2a assignació i 1a reassignació

e-Secretaria

[Automatrícula]

7 de setembre de 2021
2a reassignació de juny

e-Secretaria

[Automatrícula]

14 de setembre de 2021

Estudiants i estudiantes NOUS d'accés directe al centre per canvi d'estudis universitaris o visitants

Matrícula

e-Secretaria

[Automatrícula]

 

3 de setembre de 2021
Presentació documentació acreditativa original per a la seva validació

SIAE 

Fins el 3 de setembre de 2021

Estudiants i estudiantes matriculats anteriorment als estudis de grau de l'ETSEIB

Grau en enginyeria en tecnologies industrials i anàlisi econòmic (GETIAE)
Estudiants i estudiantes amb la FI superada

e-Secretaria

[Automatrícula]

23 de juliol de 2021
Estudiants i estudiantes repetidors de FI

e-Secretaria

[Automatrícula]

23 de juliol de 2021


 

SOL∙LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA  ANUAL

Què:On:Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds  e-Secretaria Del 22 al 30 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del 22 al 30 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021

Variació de la matrícula 

(canvis a la matrícula amb compensació o devolució de l'import dels crèdits matriculats)

Presentació de sol∙licituds

e-Secretaria

 [formulari modificació de matrícula]

Del dia assignat de matrícula fins al 30 de juliol i de l'1 al 15 de setembre de 2021
Presentació de la documentació acreditativa

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del dia assignat de matrícula fins al 30 de juliol i de l'1 al 15 de setembre de 2021
Resolució sol·licituds fetes abans del 30 de juliol e‐Secretaria

 

Abans de l'inici de curs
Resolució resta de sol·licituds e‐Secretaria Fins a l'11 d'octubre de 2021

Modificació de la matrícula  

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Del 16 de setembre fins al 27 de setembre de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE demanant cita prèvia o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del 16 de setembre fins al 27 de setembre de 2021
Resolucions e‐Secretaria

 

Fins l'11 d'octubre de 2021

Baixa acadèmica d'assignatures

(no es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Fins al 31 d'octubre de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Fins al 31 d'octubre de 2021

Renúncia a la matrícula

(no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol∙licituds i documentació justificativa

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins al 31 d'octubre de 2021

 

 

 

SOL∙LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA - Sols per assignatures del quadrimestre de primavera 

Què:On:Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds  e-Secretaria De l'11 al 28 de febrer de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

De l'11 al 28 de febrer de 2022

Modificació de la matrícula  

(amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria De l'11 al 28 de febrer de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si s'escau

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

De l'11 al 28 de febrer de 2022

Baixa acadèmica d'assignatures

(no es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Fins al 31 de març de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins al 31 de març de 2022

Renúncia a la matrícula

(no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol∙licituds i documentació justificativa

SIAE

o Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins al 31 de març de 2022

 
 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Què:On:Quan:

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials

Presentació sol∙licituds i  documentació acreditativa

SIAE

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Qt: Del 15 al 30 de juliol i de l'1 al 3 de setembre de 2021

Qp: Del 13 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022

Resolució e‐Secretaria

 

Qt: a partir del 4 d'octubre de 2021

 

Qp: a partir del 21 de febrer de 2022

Reconeixement de crèdits per activitat professional

Presentació de sol∙licituds i documentació
acreditativa

SIAE  o 

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Qt: Del 4 al 22 d'octubre de 2021
Qp: Del 21 de febrer al 14 de març de 2022

 

 Resolució

 

e‐Secretaria

 

Qt: a partir del 22 de novembre de 2021

Qp: a partir del 19 d'abril de 2022

Acreditació de la competència en 3a llengua

Presentació de la documentació acreditativa

SIAE 

Durant tot el curs acadèmic

 

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 

Què:On:Quan:

Pràctiques acadèmiques externes

Període per sol·licitar pràctiques acadèmiques externes Borsa de pràctiques ETSEIB Del 30 agost de 2021 a l'1 de juliol de 2022
Sol·licitud pràctiques acadèmiques externes Borsa de pràctiques ETSEIB

Mínim 15 dies abans de la data proposada per iniciar les pràctiques (dins del període per sol·licitar les pràctiques)

Gestió del conveni de cooperació educativa e‐Secretaria Del 30 d'agost de 2021 a l'15 de juliol de 2022

 

Inici de les pràctiques --- No es podran iniciar les pràctiques fins que el conveni no està signat digitalment per totes els actors. Si en arribar la data proposada inicialment el conveni no està signat s'haurà de modificar la data d'inici

 

Període per a realitzar pràctiques acadèmiques establert en el calendari acadèmic de la UPC -- Del 16 de setembre de 2021 fins al 15 de setembre de 2022

Pràctiques acadèmiques externes internacionals

Sol·licituds de pràctiques internacionals Aplicació Pràctiques i Treball Dirigit Del 30 agost de 2021 a l'1 de juliol de 2022

Lliurament de documentació mobilitat: Training agreement signat per l'empresa i l'estudiant/a

Seu electrònica UPC 

[Instància Director ETSEIB]

1 mes abans de l'inici de les pràctiques. Com a màxim el 1 juliol de 2022

 

 

TREBALL DE FI DE GRAU

Què: On: Quan:

Convocatòria Quadrimestre Tardor

Registre modalitat A, C i D

e-Secretaria

[Projectes]

Durant tot el curs. Per poder matricular el projecte caldrà que prèviament estigui registrat i validat pel tutor/a
Registre modalitat B (amb conveni de cooperació educativa)

e-Secretaria

[Pràctiques]

Consultar dates apartat pràctiques acadèmiques externes
Matrícula ordinària  e-Secretaria [Automatrícula] 21 o 22 de juliol segons el dia assignat de matrícula

Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball

en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies -> altres]

Del 23 al 30 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021
Avaluació parcial Aplicació TFE De l'11 al 18 de novembre de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 18 al 25 de gener de 2022
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 18 al 26 de gener de 2022
Defenses Aplicació TFE Del 4 al 23 de febrer de 2022 (ampliació període per recomanacions COVID)

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre de Tardor

(sols per l'estudiantat amb TFG matriculat al 2021-1 i no hagin dipositat)

Sol∙licitud matrícula addicional taxes pròrroga 

(els estudiants que a la convocatòria de Tardor no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini, seran qualificats amb un NP)

Demana UPC/ETSEIB Del 26 de gener al 4 de febrer de 2022

Avaluació parcial

(Sols estudiantat que no ha superat l'avaluació parcial a la convocatòria de tardor)

Aplicació TFE Del 7 a l'11 de març de 2022
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 25 al 29 d'abril de 2022
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 25 d'abril al 2 de maig de 2022
Defenses Aplicació TFE Del 9 al 20 de maig de 2022

Convocatòria Quadrimestre de Primavera 

Matrícula ordinària

e-Secretaria

[Automatrícula]

Dia assignat de matrícula ordinària

Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball

en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies -> altres]

Durant el període de modificació de matricula del quadrimestre de primavera

De l'11 al 28 de febrer de 2022

Avaluació parcial Aplicació TFE Del 2 al 6 de maig de 2022
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 27 de juny al 3 de juliol de 2022
Defenses Aplicació TFE De l'11 al 22 de juliol de 2022

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre de Primavera

(sols per l'estudiantat amb TFG matriculat al 2021-2 i no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional - taxes pròrroga 

(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 4 al 15 de juliol de 2022

Avaluació parcial

(Sols estudiantat que no han superat l'avaluació a la convocatòria de primavera)

Aplicació TFE Del 22 al 28 de juliol de 2022
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 12 al 16 de setembre de 2022
Validació del director/ponent Aplicació TFE Del 12 al 18 de setembre de 2022
Defenses Aplicació TFE Del 26 de setembre fins al 7 d'octubre de 2022

 

AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA

Què:On:Quan:

Renuncia a l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Qt: Del 31 de gener al 4 de febrer de 2022
Qp: Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022

Fer constar informació per a l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria

Qt: Del  31 de gener al 4 de febrer de 2022

Qp: Del 27 de juny al 13 de juliol de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Qt: Del  31 de gener al 4 de febrer de 2022
Qp: Del 27 de juny al 13 de juliol de 2022

 

Continuïtat d'Estudis (Quadrimestre de gràcia)

Presentació sol·licituds. Q-Tardor e-Secretaria Qt: Del  31 de gener al 4 de febrer de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau. Q-Tardor

SIAE


Qt: Del  31 de gener al 4 de febrer de 2022
Resolució. Q-Tardor e-Secretaria 15 febrer de 2022
Presentació sol·licituds. Q-Primavera e-Secretaria Del 4 al 13 de juliol de 2022
Presentació de la documentació justificativa. Q-Primavera

SIAE

Del 4 al 13 de juliol de 2022
Resolució. Q-Primavera e-Secretaria 15 de juliol de 2022

Revisió de l'avaluació curricular

Presentació de sol·licituds e-Secretaria

Qt: Del 7 al 18 de febrer de 2022

Qp: Del 7  al 22 de juliol de 2022

 

Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE

 

Qt: Del 14 al 18 de febrer de 2022

 

Qp: Del 15  al 22 de juliol de 2022