Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics estudis de Màster

Calendari de tràmits acadèmics i administratius Estudis de Màster

Accés

Matrícula

Reconeixement de Crèdits

Avaluació i permanència

Pràctiques i Treball Dirigit

Treball Fi de Màster

IMPORTANT COVID-19

En funció de les novetats que les autoritats sanitàries, governamentals o universitàries dictaminin els tràmits acadèmics es poden veure modificats.


Podeu consultar la informació d'atenció i contacte amb el SIAE a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/serveis-academics-grau-i-master.

Estigueu atents a les actualitzacions i abans de prendre cap decisió consulteu la informació i els comunicats sobre les actuacions excepcionals a la UPC i l'ETSEIB davant l'emergència sanitària per coronavirus a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/notificacions/informacions-i-comunicats-en-relacio-amb-el-covid-19

 

Calendari de tràmits acadèmics i administratius 

Estudis de Màster

Curs 2021-2022


ACCÉS
Què:On:Quan:

Sol·licitud estudiant visitant

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Del 15 de juny al 3 de juliol de 2021
Comunicació resolució DemanaUPC/ETSEIB o e-Comunicació per  correu electrònic 27 de juliol de 2021

Sol·licitud d'adaptació d'estudis per canvi de pla

Presentació de sol∙licituds i documentació acreditativa

SIAE o

 e-Secretaria

Del 15 de juny al 3 de juliol de 2021

Comunicació resolució  e-Secretaria

27 de juliol de 2021

 

MATRÍCULA

 


ABANS DE LA MATRÍCULA Q-TARDOR

Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
Presentació de la documentació acreditativa SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula

Autoritzacions de matrícula (estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds 

DemanaUPC

/ETSEIB

De l'1 a l'14 de juliol de 2021

Documentació descomptes de matrícula. Estudiants NO nou

Presentació  de la documentació acreditativa

SIAE o

DemanaUPC

/ETSEIB

Del 14 de juliol a l'1 d'octubre de 2021

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Presentació de la documentació e-Secretaria Fins a dos dies laborables abans de la data per formalitzar la matrícula


 

MATRÍCULA Q‐TARDOR
Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes NOU accés al Màster

Estudiants nou accés Màsters ETSEIB

e‐Secretaria 

[automatrícula]

15 de setembre de 2021
Màster programa InnoENergy

e‐Secretaria 

[automatrícula]

2 de setembre de 2021
Estudiants i estudiantes adaptats per canvi de pla

e-Secretaria

[automatrícula]

3 de setembre de 2021

Estudiants i estudiantes NO NOUS matriculats anteriorment al Màster

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

e‐Secretaria

[automatrícula]

27 de juliol de 2021
Dobles Màsters de l'ETSEIB

e‐Secretaria

[automatrícula]

26 de juliol de 2021
Resta de Màsters Universitaris de l'ETSEIB

e‐Secretaria

[automatrícula]

26 de juliol de 2021


SOL·LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-TARDOR
Què: On: Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del dia de matrícula al 4 d'octubre de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del dia de matrícula al 4 d'octubre de 2021

Variació de la matrícula (canvis a la matrícula amb compensació o devolució import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del dia de matrícula al 20 de setembre de 2021 (agost tacant)
Presentació de la documentació acreditativa SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del dia de matrícula al 20 de setembre de 2021 (agost tacant)

Modificació de la matrícula (amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 16 de setembre fins al 4 d'octubre de 2021
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Del 16 de setembre fins al 4 d'octubre de 2021

Baixa acadèmica d'assignatures (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Del 4 al 31 d'octubre de 2021

Renúncia de la matrícula (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds i documentació justificativa

SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 Fins al 31 d'octubre de 2021

Canvi d'especialitat

Presentació de sol·licituds 

e-Secretaria

[Instàncies - Altres]

De l'1 al 30 de setembre de 2021
Resolució e-Secretaria A partir de l'4 d'octubre

 

ABANS DE LA MATRÍCULA Q-PRIMAVERA
Què:On:Quan:

Reserva de plaça. Estudiantat de nou accés

Presentació de sol∙licituds e-Secretaria Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula
Presentació de la documentació acreditativa

ORIA o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins a la data assignada per formalitzar la matrícula

Autoritzacions de matrícula (estudiantat que no s'ha matriculat el quadrimestre anterior)

Presentació de sol∙licituds 

DemanaUPC

/ETSEIB

Del 24 de gener al 3 de febrer de 2022

Documentació descomptes de matrícula. Estudiants NO nou

Presentació en línia de la documentació acreditativa

SIAE o

DemanaUPC

/ETSEIB

Fins el 8 de febrer de 2022

Documentació domiciliació bancària (SEPA)

Presentació de la documentació e-Secretaria Fins el 8 de febrer de 2022

 

 

MATRÍCULA Q‐PRIMAVERA
Què:On:Quan:

Estudiants i estudiantes de NOU accés al Màster

Màster en Enginyeria Industrial o dobles titulacions de l'ETSEIB

e‐Secretaria 

[automatrícula]

17 de febrer de 2022
Incoming (240MOB)

e-Secretaria

[automatrícula]

18 de febrer de 2022

Estudiants i estudiantes matriculats anteriorment al Màster

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

e‐Secretaria

[automatrícula]

16 de febrer de 2022
Dobles Màsters de l'ETSEIB

e‐Secretaria

[automatrícula]

14 de febrer de 2022
Resta de Màsters Universitaris de l'ETSEIB

e‐Secretaria

[automatrícula]

14 de febrer de 2022
Màsters del Programa InnoEnergy

e‐Secretaria

[automatrícula]

14 de febrer de 2022
Incoming (240MOB)

e‐Secretaria

[automatrícula]

 

16 de febrer de 2022

 

 

SOL·LICITUDS POSTERIORS A LA MATRÍCULA Q-PRIMAVERA
Què: On: Quan:

Canvi de grup

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Des del dia de matrícula fins el 7 de març de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Des del dia de matrícula fins el 7 de març de 2022

Variació de la matrícula (canvis a la matrícula amb compensació o devolució import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Des del dia de matrícula fins el 22 de febrer de 2022
Presentació de la documentació acreditativa SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]
Des del dia de matrícula fins el 22 de febrer de 2022

Modificació de la matrícula (amb taxa, compensació d'imports entre assignatures i sense devolució de l'import negatiu de la nova matrícula)

Presentació de sol·licituds e‐Secretaria Del 23 de febrer fins el 7 de març de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Del 23 de febrer fins el 7 de març de 2022

Baixa acadèmica d'assignatures (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Fins al 31 de març de 2022

Renúncia de la matrícula (no es retorna l'import de la matrícula)

Presentació de sol·licituds i documentació justificativa

SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

Fins al 31 de març de 2022

 

Canvi d'especialitat

Presentació de sol·licituds e-Secretaria Del 21 al 28 de febrer de 2022
Resolució e-Secretaria A partir 1 de març de 2022
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
Què: On: Quan:

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials

Presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa

SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Q tardor: Del 15 al 30 de juliol i de l'1 al 3 de setembre de 2021
Q primavera: Del 13 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022
Resolució

e-Secretaria

 

Q tardor: a partir del 4 d'octubre de 2021
Q primavera: a partir del 21 de febrer de 2022

Reconeixement de crèdits per activitat professional

Presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa

SIAE o

Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Q tardor: Del 4 al 22 d'octubre de 2021 
Q primavera: Del 21 de febrer al 14 de març de 2022
Resolució e-Secretaria

 

Q tardor: a partir del 22 de novembre de 2021
Q primavera: a partir del 19 d'abril de 2022 
TREBALL DE FI DE MÀSTER

Convocatòria: Quadrimestre de tardor

Registre             e-Secretaria Durant tot el curs. Per poder matricular el projecte caldrà que prèviament estigui registrat i validat pel tutor/a
Matrícula ordinària e-Secretaria [Automatrícula]

26 o 27 de juliol de 2021, segons ordre de matrícula

Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies-> altres]

De l'1 de setembre al 4 d'octubre de 2021
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 18 al 25 de gener de 2022
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 18 al 26 de gener de 2022
Defenses Aplicació TFE Del 4 al 23 de febrer de 2022 (ampliació període per recomanacions COVID)

Convocatòria de pròrroga: Quadrimestre de tardor

(sols per estudiantat amb TFM matriculat al 2021-1 i no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga

(Els estudiants que a la convocatòria de tardor no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 26 de gener al 4 de febrer de 2022
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 25 al 29 d'abril de 2022
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 25 d'abril a l'2 de maig de 2022
Defenses -- Del 9 al 20 de maig de 2022

Convocatòria: Quadrimestre de primavera

Matrícula ordinària e-Secretaria [Automatrícula] Dia assignat de matrícula
Matrícula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria

[Instàncies-> altres]

Duran el període de modificació de matrícula del quadrimestre de primavera
Dipòsit digital Aplicació TFE Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 27 de juny al 3 de juliol de 2022
Defenses Aplicació TFE De l'11 al 22 de juliol de 2022

Convocatòria pròrroga: Quadrimestre de primavera 

(sols per estudiant amb TFM matriculat al 2021-2 i que no hagin dipositat)

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga

(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats amb un NP)

DemanaUPC/ETSEIB Del 4 al 15 de juliol de 2022

Dipòsit digital

Aplicació TFE Del 12 al 16 de setembre de 2022
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 12 al 19 de setembre de 2022
 Defenses Aplicació TFE Del 13 al 27 d'octubre de 2022
PRÀCTIQUES I TREBALL DIRIGIT
Què:On:Quan:

Pràctiques acadèmiques externes

Període per sol·licitar pràctiques acadèmiques externes Borsa de pràctiques ETSEIB De l'1 de setembre de 2021 fins a l'1 de juliol de 2022
Sol·licitud de pràctiques acadèmiques externes Borsa de pràctiques ETSEIB Mínim 15 dies abans de la data proposada per iniciar les pràctiques
Gestió del conveni de cooperació educativa

e-Secretaria

Mòdul empresa PRISMA

Inici de les pràctiques -- No es podran iniciar les pràctiques fins que el conveni estigui signat digitalment per tots els actors. Si en arribar la data proposada inicialment el conveni no està signat s'haurà de modificar la data d'inici i tornar a gestionar les signatures.
Període per a realitzar pràctiques acadèmiques establert en el calendari acadèmic de la UPC del curs vigent -- Del 16 de setembre de 2021 fins al 15 de setembre de 2022

Pràctiques acadèmiques externes internacionals

Sol·licitud de pràctiques internacionals Aplicació Pràctiques i Treballs Dirigits Del 30 d'agost de 2021 a l'1 de juliol de 2022

Lliurament de la documentació per la mobilitat: training agreement

Seu electrònica UPCe-Secretaria 1 mes abans de l'inici de les pràctiques. Com a màxim l'1 de juliol de 2022

Treball dirigit

Sol·licitud de treball dirigit Aplicació Pràctiques i Treballs Dirigits Del 30 d'agost de 2021 fins a l'1 de juliol de 2022
AVALUACIÓ I PERMANÈNCIA
Què:On:Quan:

Fer constar informació per a l'avaluació curricular (no es fa d'ofici)

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Q tardor: Del 31 de gener al 4 de febrer de 2022
Q primavera: Del 27 de juny fins al 8 de juliol de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE o

 Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Q tardor: Del 31 de gener al 4 de febrer de 2022
Q primavera: Del 27 de juny fins al 8 de juliol de 2022

Continuïtat d’Estudis (Quadrimestre de gràcia)

Presentació sol∙licituds. Q‐Tardor e‐Secretaria Q de tardor: Del 31 de gener al 15 de febrer de 2022
Q de primavera: Del 4 de juliol al 15 de juliol de 2022
Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE o

 Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Del 31 de gener al 15 de febrer de 2022
Del 4 de juliol al 15 de juliol de 2022
Resolució. e‐Secretaria Q de tardor: 25 de febrer de 2022
Q de primavera: 29 de juliol de 2022

Revisió de l'avaluació curricular

Presentació de sol∙licituds e‐Secretaria Q de tardor: Del 8 al 18 de febrer de 2022

Q de primavera: Del 15 al 22 de juliol de 2022

Presentació de la documentació justificativa, si escau

SIAE o

 Seu electrònica UPC

[Instància Director ETSEIB]

 

Q de tardor: Del 8 al 18 de febrer de 2022

Q de primavera: Del 15 al 22 de juliol de 2022