Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació a partir 2a matrícula. Estudiantat matriculat anteriorment

 

 

Informació per a la matrícula

 

 

Calendari de matrícula

Qui On  Quan
Estudiants amb la FI superada

Nova e-Secretaria

22 i 23 de juliol de 2019
Estudiants repetidors de FI Nova e-Secretaria 24 de juliol de 2019
Estudiants adaptats Nova e-Secretaria 5 de setembre de 2019

Tràmits a realitzar abans de la matrícula

 

Autoritzacions de matrícula:

Si el quadrimestre anterior no us vau matricular cal que sol·liciteu l'autorització per a poder realitzar l'automatrícula fent un tiquet al servei d'atenció en línia DemanaUPC/ETSEIB
Fins l'11 de juliol de 2019

Domiciliació bancària:

Si voleu fer el pagament de la matrícula domiciliat o fraccionat, i no teniu la informació a l'e-Secretaria actualitzada, heu d'emplenar el formulari i fer arribar al SIAE el document de domiciliació SEPA original.

Certificació MATRC i Beca equitat:

Consulteu la informació per sol·licitar el  certificat MATRC i la Beca Equitat.

És important que feu la sol·licitud abans de formalitzar la matrícula.

Descomptes de matrícula:

Actualitzeu la documentació acreditativa pel descompte de matrícula.


 

Informació específica per a la matrícula de les assignatures:

 

Projecte I :

Cada subgrup de l'assignatura 240044-Projecte I compta amb un projecte de temàtica diferent. Consulteu els horaris i la guia docent de l'assignatura per saber quina temàtica té cada subgrup. La distribució d'aquests subgrups no està vinculada a la distribució de la resta de les assignatures.

Atenció: Assegura't que consultes la guia docent del curs a matricular

Debats sobre tecnologia i societat:

Per cursar l'assignatura 240403-Debats sobre tecnologia i societat, cal tenir un nivell d'anglès de B2.2 o superior.

Projecte II:

Cada subgrup de l'assignatura 240064-Projecte II compta amb un projecte de temàtica diferent. Consulteu els horaris i la guia docent de l'assignatura per saber quina temàtica té cada subgrup. La distribució d'aquests subgrups no està vinculada a la distribució de la resta de les assignatures.

Atenció: Assegura't que consultes la guia docent del curs a matricular

Comunicació d'Informació Tècnica:

Per cursar l'assignatura 240402-Comunicació d'Informació Tècnica, es recomana tenir un nivell d'anglès B2.2 o superior.

Assignatures amb la part de laboratori superades:

Els estudiants amb assignatures suspeses però que hagin superat la part de laboratori, poden mantenir la nota obtinguda del laboratori matriculant l'assignatura en els grup genèric 10, 20, 30...

Cal que consulteu la guia docent de l'assignatura per validar les condicions en les quals es manté la qualificació del laboratori.

Pròrroga TFG quadrimestre de primavera del curs anterior:

Aquells estudiants o estudiantes que vau matricular el TFG en el quadrimestre de primavera del curs 2018-2019 i no heu realitzat la defensa del treball podeu sol·licitar la matrícula addicional per a la pròrroga del TFG fent un tiquet al servei d'atenció en línia DemanaUPC/SGA del 22 al 26 de juliol i del 2 al 8 de setembre de 2019.

Podeu consultar el calendari i tota la informació a l'apartat de Treball Fi de Grau d'aquest web.

 

 

Automatrícula

A partir del dia 19 de juliol de 2019 podreu consultar per l'e-Secretaria el dia i l'hora a partir de la qual podreu realitzar l'automatrícula.
També a partir d'aquesta data podreu consultar el potencial de matrícula, que és el conjunt d'assignatures de les quals podreu realitzar la matrícula, d'acord amb la normativa i el pla d'estudis verificat.
Tingueu en compte per fer l'automatrícula:

Matrícula "Condicional becari"

  • Els estudiants que reuneixen a priori els requisits acadèmics i econòmics per gaudir de la Beca MECD, i vulguin formalitzar la matrícula com a condicional becari han d'especificar-ho abans de fer la matrícula.
  • Aquesta validació l'han de fer per l'e-Secretaria apartat "Matrícula-> condicions de matrícula" i escollir en el desplegable l'opció [Sí]

 

Recordeu les condicions acadèmiques de la matrícula:

  • El màxim de crèdits a matricular és de 36 ECTS.
  • Per matricular assignatures d'un nou quadrimestre cal tenir matriculades o superades totes les assignatures dels quadrimestres anteriors. Per exemple per matricular una assignatura del Q4 heu de tenir matriculades o superades totes les assignatures del Q3.
  • Com a norma general no es poden matricular assignatures de més de dos quadrimestres consecutius.
  • Per matricular el TFG cal que prèviament estigui registrat i acceptat pel director o ponent del treball. Consulteu tota la informació a l'apartat de Treball fi d'estudis del web.

Si en realitzar la matrícula detecteu alguna incidència en l'import de la matrícula (forma de pagament, descomptes...) :

  • En realitzar la matrícula escolliu com a forma de pagament "e-Secretaria / Entitat financera"
  • Feu arribar al SIAE la documentació acreditativa de la incidència (descompte de matrícula, condició de beca, autorització ordre de domiciliació bancària ...) en el termini màxim de 5 dies a partir del dia de la realització de la matrícula.

 

Tràmits amb posterioritat a la matrícula

Un cop realitzada la matrícula, de manera excepcional i degudament justificada, podeu realitzar el tràmit per sol·licitar: