Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació a partir 2a matrícula. Estudiantat matriculat anteriorment. Màster

 

 

Informació per a la matrícula

Calendari de matrícula

Qui On  Quan
Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Nova e-Secretaria

25 de juliol de 2019
Dobles Màsters de l'ETSEIB Nova e-Secretaria 24 de juliol de 2019
Resta de Màsters Universitaris Nova e-Secretaria 24 de juliol de 2019

 

Tràmits a realitzar abans de la matrícula

 

Autoritzacions de matrícula:

Si el quadrimestre anterior no us vau matricular cal que sol·liciteu l'autorització per a poder realitzar l'automatrícula fent un tiquet al servei d'atenció en línia DemanaUPC/ETSEIB
Fins al 11 de juliol de 2019.

Domiciliació bancària:

Si voleu fer el pagament de la matrícula domiciliat o fraccionat, i no teniu la informació a l'e-Secretaria actualitzada, heu d'emplenar el formulari i fer arribar al SIAE el document de domiciliació SEPA original, abans del dia assignat de matrícula.

Beca Equitat i Certificació MATRC:

Consulteu tota la informació per  sol·licitar el certificat MATRC i la Beca Equitat.

És important que feu la sol·licitud abans de formalitzar la matrícula.

Descomptes de matrícula:

Actualitzeu la documentació acreditativa pel descompte de matrícula.


 

Informació específica per a la matrícula de les assignatures:

Assignatures amb la part de laboratori superades:

Els estudiants amb assignatures suspeses però que hagin superat la part de laboratori, poden mantenir la nota obtinguda del laboratori matriculant l'assignatura en els grup genèric 10, 20, 30...

Cal que consulteu la guia docent de l'assignatura per validar les condicions en les quals es manté la qualificació del laboratori.

Pròrroga TFM quadrimestre de tardor del curs anterior:

Aquells estudiants o estudiantes que vau matricular el TFM en el quadrimestre de primavera del curs anterior i no heu realitzat la defensa del treball podeu sol·licitar la matrícula addicional per a la pròrroga del TFG fent un tiquet al servei d'atenció en línia DemanaUPC/SGA del 22 al 26 de juliol i del 2 al 4 de setembre de 2019.

Podeu consultar el calendari i tota la informació a l'apartat de Treball Fi de Màster d'aquest web

 

 

Automatrícula

A partir del dia 19 de juliol del 2019 podreu consultar per l'e-Secretaria el dia i l'hora a partir de la qual podreu realitzar l'automatrícula. També a partir d'aquesta data podreu consultar el potencial de matrícula, que és el conjunt d'assignatures de les quals podreu realitzar la matrícula d'acord amb la normativa i el pla d'estudis verificat.

Recordeu les condiciona acadèmiques de la matrícula:

  • El màxim de crèdits a matricular és de 36 ECTS. 
  • Per matricular assignatures d'un nou quadrimestre cal tenir matriculades o superades totes les assignatures dels quadrimestres anteriors. Per exemple per matricular una assignatura del Q4 heu de tenir matriculades o superades totes les assignatures del Q3.
  • Per matricular el TFM cal que prèviament estigui registrat i acceptat pel director o ponent del treball. Consulteu tota la informació a l'apartat de Treball fi d'estudis del web.

Si en realitzar la matrícula detecteu alguna incidència en l'import de la matrícula (forma de pagament, descomptes...) heu de:

  • En realitzar la matrícula escolliu com a forma de pagament "e-Secretaria / Entitat financera"
  • Feu arribar al SIAE la documentació acreditativa de la incidència (descompte de matrícula, condició de beca, autorització ordre de domiciliació bancària ...) en el termini màxim de 5 dies des de la realització de la matrícula
  • Sol·liciteu al SIAE la resolució de la incidència en el termini màxim de 5 dies des de la realització de la matrícula.

 


 

Tràmits amb posterioritat a la matrícula

Un cop realitzada la matrícula, de manera excepcional i degudament justificada, podeu realitzar el tràmit per sol·licitar:

    • Matricular més crèdits dels 36 permesos a la normativa
    • Matricular assignatures d'un nou quadrimestre sense tenir matriculades o superades totes les assignatures del quadrimestre anterior.