Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació de matrícula estudiants de grau de nou accés

 Tràmits

 

La Fase Inicial dels estudis de Grau

La Fase Inicial en els estudis de grau

Tots els plans d’estudis de la UPC conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon al nombre de crèdits del primer any acadèmic.

 • Grau en Enginyeria en tecnologies industrials : 60 ECTS corresponents al 1r i 2n quadrimestre. El aquest enllaç pots consultar el Pla d'estudis 
 • Grau en Enginyeria industrial i anàlisi econòmica : 60 ECTS corresponents al 1r curs. El aquest enllaç pots consultar el Pla d'estudis .
Amunt

Informació primera matrícula estudiants de Grau

Modalitat de dedicació als estudis

 Durant la fase inicial hi ha dues modalitats de dedicació als estudis, a temps complet o bé a temps parcial

 • Temps complet:
  Nombre crèdits a matricula: L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits per quadrimestre (60 crèdits el curs acadèmic)
  Permanència als estudis: Els estudiants que cursen els estudis a temps complet han de superar els 60 ECTS establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics.
 • Temps parcial:
  Nombre crèdits a matricula: L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre)
  Permanència als estudis: Els estudiants que cursen els estudis a temps parcial han de superar els 60 ECTS establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics.
La modalitat és tria en realitzar la primera matrícula i es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada. 

   

Nombre de crèdits de la primera matrícula

 Els estudiants de nou accés al primer curs d'estudis de grau s'han de matricular de totes les assignatures que componen els quadrimestre:

 • Temps complet: L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular dels  30 crèdits del Q1.
 • Temps parcial: L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 18 crèdits del Q1.

                                                              

 Amunt

Informació sobre la Permanència durant el primer curs

Què és la Permanència als estudis de grau

La Universitat com a institució pública té l'obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi destina, té la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i l'exigència, que com a servei públic ha de satisfer, d'assegurar l'accés del nombre més gran possible d’estudiants.

Amb aquest objectiu la UPC ha establert tres mecanismes per al control del rendiment acadèmic resultant de l’avaluació:

 • Nombre mínim de crèdits que l'estudiant ha de superar en el primer any acadèmic d'estudis,
 • Nombre mínim de crèdits que l'estudiant ha de superar de la fase inicial (60 crèdits ECTS del primer any acadèmic dels estudis)
 • Rendiment mínim que els estudiants han de tenir un cop superats el mínim de crèdits de la fase inicial
Els estudiant que no compleixen aquest requisits seran desvinculats d'aquests estudis de la UPC.

  

Rendiment mínim el primer any acadèmic

 L’estudiant que es matricula en els estudis grau ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades.

En cas contrari, l’estudiants és exclòs d’aquests estudis i no pot continuar-los en a l'ETSEIB.
Els estudiants que s’incorporen a uns estudis havent cursat anteriorment altres estudis universitaris requereixen una consideració especial. Quan, en aplicació de les normes de matrícula establertes, un estudiant no es pot matricular durant el primer any acadèmic de 12 ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’ha pogut matricular.

 

Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis

L’estudiant ha de superar els 60 ECTS  de la fase inicial en el termini que hi correspon, segons la modalitat de dedicació als estudis. 
 • Temps complet: Els estudiants que cursen els estudis a temps complet han de superar els 60 ECTS establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics.
 • Temps parcial: Els estudiants que cursen els estudis a temps parcial han de superar els 60 ECTS establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics.
En qualsevol de les dues modalitats, temps complet o temps parcial, el còmput de temps per superar el nombre mínim de crèdits establert de la fase inicial es fa amb independència de les matrícules formalitzades.
Si no supera el nombre mínim de crèdits de la fase inicial en el termini establert, l’estudiant no pot continuar els mateixos estudis a l'ETSEIB.

 

Amunt