Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per a la matrícula i descomptes

 Tràmits

 

Documentació estudiants de Nou accés

  • Si tens la nacionalitat espanyola cal que presentis l'original del DNI.
  • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.
  • Si la matricula la realitza una tercera persona haurà de portar la i fotocòpia del document d'identificació de l'estudiant o estudianta.
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 

Documentació que cal portar segons la via d'accés

 

Via d'accés
Documentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat
No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED o que hagin fet les PCE a la UNED
Credencial emesa per la UNED
Títol universitari de qualsevol grau
No cal portar cap document.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats
No cal portar cap document
Estudiants que han iniciat alguna vegada estudis universitaris
Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d'estudis
Accés per a més grans de 25 anys
No cal portar cap document.
Accés per a més grans de 40/45 anys
No cal portar cap document.

 

 

Documentació per justificar deduccions de l'import de la matrícula

Situació

Documentació

Ser membre de família nombrosa

.

Si ets de Catalunya has de portar

  • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
  • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

  • Els estudiants de nou accés als estudis de grau per preinscripció universitària no cal que aportin cap documentació justificativa.


D'acord amb la normativa, el títol ha d'estar vigent a l'inici de curs acadèmic, l'1 de setembre de 2019.

Més informació sobre família nombrosa(obriu en una finestra nova)

Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa  ja no serà necessària la seva presentació en paper. Pots consultar la situació del mateix i fer l'autorització per la e-secretaria.

Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2019. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

 

  • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.

  • Els estudiants que finalitzen el batxillerat a Catalunya el curs 2018-2019, no és necessari que aportin cap documentació.

Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.

 

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles