Vés al contingut (premeu Retorn)

Q2. Estudiant mobilitat outgoing

En aquesta pàgina tens tota la informació que necessites per matricular-te

Consulta el dia i hora de matrícula a l'e-Secretaria

Disponible el dia abans de la matrícula.

Consulta la informació acadèmica

Consulta el Potencial de matrícula a l'e-Secretaria

Disponible a partir del 6 de febrer de 2024


Estudiants de mobilitat amb plaça assignada pel 23/24 Q2

Amb caràcter excepcional, estudiants que tingueu alguna assignatura suspesa i la vulgueu tornar a cursar a l'ETSEIB, durant l'estada de mobilitat, podreu obrir una instància a l'e-Secretaria del tipus "Altres" i "Altres instàncies de mobilitat" per afegir assignatures al potencial de matrícula.

Consulta la guia docent de l'assignatura per comprovar les activitats que es realitzaran a l'aula i requereixen presencialitat així com el sistema de qualificació de l'assignatura.
Hauràs de fer els exàmens en les dates i hores establertes en els calendaris d'exàmens i reavaluació de l'Escola. En cap cas, el fet d'estar fent una estada de mobilitat comportarà un canvi de data d'examen.

Abans de la matrícula

Si no t'has matriculat el 2023/24-1 consulta el tràmit Autorització de matrícula.

Si vols domiciliar o fraccionar la teva matrícula consulta Com tramitar el pagament domiciliat o fraccionat.

Consulta la informació sobre preus públicsmodalitats de pagamentbeques i descomptes de matrícula.

Automatricula't

Disponible a partir del dia i hora assignats i fins al 28 de febrer de 2024.


Modalitat de crèdits
Estudiants que realitzeu una estada de mobilitat d'estudis, a través dels programes d'intercanvi de l'Escola, cal que matriculeu una borsa de crèdits d'acord amb el Learning Agreement aprovat.

Aquesta borsa de crèdits correspon als crèdits que se't reconeixeran a l'ETSEIB.


Treball de fi de màster
Cal que matriculis el TFM que l'Oficina de Relacions Internacionals haurà ja inscrit amb el títol 'Provisional'. Aquest títol l'hauràs de modificar un cop arribis a la universitat destí.


Doble titulació

Estudiants de doble titulació matricularàs una borsa de crèdits relativa a les assignatures d'acord amb el Learning Agreement aprovat.

Estudiants heu de matricular-vos a l'ETSEIB cada quadrimestre que estigueu de mobilitat.


Assegurança obligatòria
Amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada en cas d'accident o emergència, la matrícula de mobilitat UPC outgoing 2023-24 incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa d'assegurança.

Més informació al web de Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa de la UPC


Recorda que per garantir una progressió adequada dels estudis, a l'hora de matricular de noves assignatures d'un curs qualsevol és necessari que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses amb nota inferior a 4, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s'imparteixin en aquell període lectiu.


Assignatures amb la part de laboratori superada
Estudiants que repeteixen una assignatura i que heu superat la part de laboratori, podeu mantenir la nota obtinguda del laboratori matriculant l'assignatura en el grup genèric 10, 20, 30...

Cal que consultis la guia docent de l'assignatura per validar les condicions en les quals es manté la qualificació del laboratori.


Després de la matrícula

Variacions de matrícula fins al 22 de febrer de 2024

Un cop realitzada la matrícula, de manera excepcional i degudament justificada, podeu realitzar el tràmit per sol·licitar:

Contacta

  Atenció presencial ORI: de dilluns a divendres d'11h a 13:30h i dimarts de 15h a 17:30h.

 

mousse-icon.png  Atenció on-line: Demana ETSEIB

 

tel  Atenció telefònica: 

Suport acadèmic a la matrícula per estudiants outgoing: 93 401 66 27. Dies de matrícula de 9h a 14h.
Incidències tècniques de l'aplicació d'automatrícula: 93 401 25 00 - 93 401 62 13 de 8h a 21 h.