Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiantat mobilitat outgoing

En aquesta pàgina tens tota la informació que necessites per matricular-te

Consulta el dia i hora de matrícula a l'e-Secretaria

Disponible a partir del 18 de juliol.

     • GETI FI superada 21, 22 i 25 de juliol de 2022
     • GTIAE FI superada 25 juliol 2022 Atenció matrícula quadrimestral!!
     • MUEI  28 juliol 2022
     • Dobles màsters  27 juliol 2022
     • Resta de masters  27 juliol 2022

Consulta la informació acadèmica

Consulta el Potencial de matrícula a l'e-Secretaria

Disponible a partir de l'18 de juliol de 2022.


Estudiants de mobilitat amb plaça assignada pel 22/23 QT
Amb caràcter excepcional els estudiants que tinguin alguna assignatura suspesa i la vulguin tornar a cursar durant l'estada de mobilitat, podran fer instància a través de l'e-Secretaria del tipus "Altres" i "Altres instàncies de mobilitat" per afegir assignatures al potencial de matrícula.

Consulta la guia docent de l'assignatura per comprovar les activitats que es realitzaran a l'aula i requereixen presencialitat així com el sistema de qualificació de l'assignatura.
L'estudiant haurà de fer els exàmens en les dates i hores establertes en els calendaris d'exàmens i reavaluació de l'Escola. En cap cas, el fet d'estar fent una estada de mobilitat comportarà un canvi de data d'exàmen.

 

Abans de la matrícula

Si no t'has matriculat el 2021/22-2 consulta el tràmit Autorització de matrícula.

Si vols domiciliar o fraccionar la teva matrícula consulta Com tramitar el pagament domiciliat o fraccionat.

Consulta la informació sobre preus públicsmodalitats de pagamentbeques i descomptes de matrícula.

 

Automatricula't

Disponible a partir del dia i hora assignats i fins al 28 de juliol de 2022. Si et matricules del TFE el termini finalitza el 30 de setembre de 2022.


Modalitat de crèdits
Els estudiants que realitzen una estada de mobilitat estudis, a través dels programes d'intercanvi de l'Escola, cal que matriculin una borsa de crèdits d'acord amb el learning agreement aprovat.

Aquesta borsa de crèdits correspon a la totalitat o a una part dels crèdits que cursarà a la universitat de destí.


Treball de fi de màster
Cal que matriculis el TFM que l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions haurà ja inscrit amb el títol 'Provisional'.


Doble titulació

Els estudiants de doble titulació matricularan una borsa de crèdits relativa a les assignatures d'acord amb el learning agreement aprovat.

Els estudiants hauran de matricular-se a l'ETSEIB cada quadrimestre que estigui de mobilitat.


Assegurança obligatòria
Amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada en cas d'accident o emergència, la matrícula de mobilitat UPC outgoing 2022-2023 incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa d'assegurança.

Més informació al web de Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa de la UPC


Recordeu que per garantir una progressió adequada dels estudis, a l'hora de matricular-se de noves assignatures d'un curs qualsevol és necessari que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses amb nota inferior a 4, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s'imparteixin en aquell període lectiu.


Assignatures amb la part de laboratori superada
Els estudiants repetidors que hagin superat la part de laboratori, poden mantenir la nota obtinguda del laboratori matriculant l'assignatura en els grup genèric 10, 20, 30...

Cal que consulteu la guia docent de l'assignatura per validar les condicions en les quals es manté la qualificació del laboratori.Després de la matrícula

Variacions de matrícula fins al 16 de setembre de 2022 per estudiants de grau i fins el 23 de setembre de 2022 per estudiants de màster.

Un cop realitzada la matrícula, de manera excepcional i degudament justificada, podeu realitzar el tràmit per sol·licitar:


Contacta

  Atenció presencial ORIA: de dilluns a divendres d'11 a 13:30 h.

 

mousse-icon.png  Atenció on-line: Demana ETSEIB

 

tel  Atenció telefònica: 

Suport acadèmic a la matrícula per estudiants outgoing: 93 401 66 27. Dies de matrícula de 9h a 14h.
Incidències tècniques de l'aplicació d'automatrícula: 93 401 25 00 - 93 401 62 13 de 8h a 21 h.