Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudis de MÀSTER. 1a matrícula. Nou accés

En aquesta pàgina tens tota la informació que necessites per matricular-te

Documentació matrícula

Els estudiants que hagin cursat el grau en una escola de la UPC, no hauran de lliurar la documentació presencial.

Per a la resta d'estudiants, la documentació original i una còpia s'haurà de lliurar presencialment a la nostra Oficina de Relacions Internacionals i Admissions (veure ubicació al peu), uns dies abans de la matrícula:

    • Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
    • Currículum Vitae.
    • Certificat anglès nivell B2 (Taula de certificats acreditatius d'idiomes).
    • Expedient acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i amb la nota mitjana global.
    • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Si has de fer algun canvi de document d'identitat (DNI, NIE, célula d'identitat, passaport), recorda pujar-lo a l'apartat Entrada de documentació de e-Secretaria.


Consulta la documentació que cal aportar pels descomptes de matrícula i puja-la a l'apartat Entrada de documentació de e-Secretaria.

 

Informació acadèmica per a la matrícula


A partir del 8 de setembre podràs consultar el dia i hora de matrícula a l’apartat Matrícula - Condicions de matrícula de l’e-Secretaria.

Què has de saber abans de matricular-te

Si vols domiciliar o fraccionar la teva matrícula consulta Com tramitar el pagament domiciliat o fraccionat.

Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?


La matrícula es fa i es paga quadrimestralment. En la primera matrícula et descomptaran el 300€ d'avançament de matrícula.


Matrícula online (NO Presencial) a través de l'e-Secretaria

9 de Setembre

  

Fes l'automatricula el dia i a l'hora assignats a la teva e-Secretaria.


Selecciona la Dedicació a Temps Complet en els estudis de màster.

Els estudiants admesos als Màsters, que hagin de cursar complements de formació, d'acord amb la resolució definitiva d'admissió, han de superar els complements de formació durant el primer curs acadèmic del Màster.

Els estudiants de nou accés al màster hauran de superar un mínim de 15 ECTS durant el primer any.


Sessió d'acollida

La Sessió d'acollida serà el 7 de setembre a les 10h (Presencial a l'ETSEIB).


Sessió d'estrangeria per l'Oficina de Mobilitat Internacional (Presencial a l'ETSEIB. Dia i hora pendent de confirmar).


Carnet UPC

El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la Universitat i et permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, edificis...

Per generar el carnet és imprescindible que pugis la teva foto a l'e-Secretaria en el moment del registre.

El podràs recollir si has demanat cita prèvia al vestíbul de l'ETSEIB del 7 al 21 de setembre. En cas contrari, te l'enviarem al domicili que hagis indicat a l'e-Secretaria. Revisa i modifica, si cal, les teves dades personals, domicili familiar o domicili durant el curs.

  Inici de les classes

  14 de setembre

  Contacta

    Atenció presencial ORIA (Oficina de Relacions Internacionals i Admissions)

  Edifici ETSEIB. Planta baixa: de dilluns a divendres d'11 a 13:30 h.

   

  mousse-icon.png  Atenció on-line: Demana ETSEIB

   

  tel  Atenció telefònica: 

  Suport acadèmic a la matrícula en català i castellà: 93 401 56 54. Dies de matrícula de 9h a 14h.
  Suport acadèmic a la matrícula en anglès: 93 401 68 58 - 93 401.59 27. Dies de matrícula de 9h a 14h.

  Incidències tècniques de l'aplicació d'automatrícula: 93 401 25 00 - 93 401 62 13 de 8h a 21 h.