Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació Estudiantat mobilitat grau. QT

 

 

Informació per a la matrícula dels estudiants que fan una estada de mobilitat. Quadrimestre de Tardor

 

 

Calendari de matrícula

Qui On  Quan
Estudiants de Grau

Nova e-Secretaria

23 i 24 de juliol de 2020

 

 

Informació específica per a la matrícula de mobilitat:

 

Modalitat de crèdits:

  • Els estudiants que realitzen una estada de mobilitat estudis, a través dels programes d'intercanvi de l'Escola, cal que matriculin una borsa de crèdits dels quals l’estudiant sol·licitarà el reconeixement (d'acord amb el learning agreement aprovat). 
  • Aquesta borsa de crèdits correspon a la totalitat o a una part dels crèdits que cursarà a la universitat de destí.

Doble titulació: 

  • Els estudiants de doble titulació matricularan una borsa de crèdits relativa a les assignatures de les quals se sol·licitarà el reconeixement (d'acord amb el learning agreement aprovat). 
  • El total de crèdits que restin pendents a l’expedient de l’estudiant es repartiran en cada quadrimestre en què l’estudiant està de mobilitat, d'acord amb l'itinerari i durada prevista en el conveni de doble titulació, tenint en compte els requeriments del programa Erasmus+ i del què s'indica en cada cas en la guia de la mobilitat del curs acadèmic.

Assignatures suspeses  

  • Amb caràcter excepcional els estudiants que tinguin alguna assignatura suspesa i la vulguin tornar a cursar durant l'estada de mobilitat, cal que sol·licitin la matrícula ordinària d'aquesta assignatura, prèviament a la data en què tinguin assignada la matrícula.
    És molt important que, abans de prendre aquesta decisió de matricular aquestes assignatures suspeses, l'estudiant consulti a la guia docent de l'assignatura d'aquell quadrimestre la dedicació total de l'assignatura, el sistema de qualificació emprat i les normes de realització de les activitats, atès que, en moltes assignatures, es realitzen activitats a l'aula que requereixen la presencialitat i la participació de l'estudiant i, fins i tot, és té en compte l'assistència i participació en el sistema de qualificació de l'assignatura.
    L'estudiant haurà de fer les proves de l'avaluació ordinària i la reavaluació en les dates i hores establertes en els calendaris d'exàmens i reavaluació de l'Escola. En cap cas, el fet d'estar fent una estada de mobilitat comportarà un canvi en la data de les proves d'avaluació.
  • Aquesta sol·licitud s'ha de fer per l'e-Secretaria

Automatrícula

 

 

Assegurança obligatòria