Vés al contingut (premeu Retorn)

Novetats matrícula Febrer 2017 GETI i MUEI

Novetats al procés de matrícula de Febrer 2017 al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i al Màster universitari en Enginyeria Industrial.

 

Amplia la teva formació en Enginyeria Química.

L'escola t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació en Enginyeria Química dins del Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials.

El vigent pla d'estudis d'enginyer industrial té com a obligatoris crèdits destinats a cobrir coneixements basics de química en el grau i de tecnologia química en el màster. Per tal de donar l'oportunitat d'aprofundir en el coneixement de química i tecnologia química al Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials es proposa una sèrie d'assignatures optatives al quadrimestres Q3/Q4 i al Q8 d'acord amb el quadre que podeu consultar a continuació:

Assignatures Optatives (21 crèdits) Quadrimestre  Crèdits  Breu descripció
Ampliació de química2 Q3/Q4 3 Ampliació de química basada fonamentalment en ensenyaments pràctics sobre síntesi, anàlisi i determinació estructural de compostos orgànics
Enginyeria de les reaccions Q8 4.5 Cinètica química. Catàlisi. Reactors
Operacions bàsiques en la indústria química Q8 4.5 Termodinàmica química. Evaporació i destil·lació. Absorció. Extracció.
Tècniques bàsiques de Tecnologia química Q8 4.5 Modelització i validació experimental de processos de la Industria química. Velocitat de les reaccions i operacions de separació. Visites a indústries.
Química Industrial Q8 4.5 Petroquímica. Plàstics. Detergents. Clor-sosa. Fertilitzants. Altres indústries. Visites.
Projectes (3 crèdits):QuadrimestreCrèdits Breu descripció
Projecte I Q4 3 A determinar, però en l'àmbit químic
Projecte II Q6 3 A determinar, però en l'àmbit químic
Total Química Optatives: 24 Crèdits

Per poder obtenir el diploma s'han de cursar tots els crèdits d'optatives comentats (21), més com a mínim, tres crèdits de l'assignatura Projectes I o Projectes II dins de l'àrea química.

Tots els estudiants que matriculin aquest itinerari rebran un diploma fent constar l'ampliació en química en el seu certificat d'estudis. 

 

Nou mòdul optatiu "Enginyeria d'acceleradors de partícules"

 

L’ETSEIB ofereix als estudiants del Màster en Enginyeria Industrial la possibilitat de cursar el mòdul optatiu de 18ECTS “Enginyeria d’acceleradors de partícules”.

Aquest mòdul s’impartirà per part de professorat de l’Escola i d’investigadors del sincrotró Alba. El temari inclou continguts sobre la física d’acceleradors de partícules i enginyeria dels seus sistemes principals, així com tècniques d’aplicacions d’aquestes instal·lacions, en particular experiments amb la llum de sincrotró. El bloc inclou classes teòriques i de resolució d’exercicis, així com treballs pràctics a les instal·lacions del sincrotró al Parc Tecnològic del Vallés Occidental situat prop de Cerdanyola del Vallés i del Campus de la UAB.  

Persona de contacte: Youri Koubychine (INTE), iouri.koubychine@upc.edu