Vés al contingut (premeu Retorn)

Titulacions en extinció

Informació general

La implementació de les noves titulacions adaptades a l'EEES comporta a la progressiva extinció dels ensenyaments regulats segons ordenaments anteriors.

L'estudiantat que cursa ensenyaments dins d'un pla d'estudis que està en procés d'extinció té el dret a finalitzar els estudis en aquell pla fins que s'hagin esgotat les convocatòries previstes i s'hagin exhaurit les possibilitats de matricular-se de les assignatures d'aquell pla en extinció. En aquest cas, per continuar els estudis, caldrà sol·licitar per e-Secretaria l'adaptació al nou pla d'estudis.

És molt important que abans del període de matrícula els estudiants que puguin estar afectats pel procés d'extinció de la titulació que estan cursant consultin en aquest apartat les novetats referents al procés d'extinció de la titulació corresponent.

Previsió d'extincions en els propers cursos acadèmics

 

Com realitzar el PFC i TFM de les titulacions en extinció.