Vés al contingut (premeu Retorn)

Continuitat d'estudis: Quadrimestre de gràcia estudis de Màster

 

Informació General:

La normativa de permanència de la UPC estableix que per continuar en els estudis de Màster els estudiants han de:

 

  1. Superar en el primer any acadèmic un mínim de 15 ECTS.

 

L'estudiantat que un cop finalitzats aquests terminis no compleixi amb els requeriments de permanència serà desvinculat dels estudis.

 

L'estudiantat afectat pot sol·licitar, de forma motivada i degudament acreditada, la continuïtat en els estudis amb un quadrimestre de gràcia per superar el nombre mínim de crèdits exigits per a primer any acadèmic, al director del centre.

 

 

Com fer la sol·licitud:

El director del centre (per delegació del rector) pot, en situacions justificades, concedir una excepció a la normativa de permanència.


Com:

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar per l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC.

  • Al menú "Instàncies", escolliu la pestanya "Permanència".
  • Seleccioneu el formulari "Continuïtat d'estudis".
  • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito" especificant el motiu pel qual sol·liciteu la continuïtat dels estudis.

Documentació:

La documentació acreditativa dels motius que s'al·leguen s'ha de lliurar al SIAE, especificant el codi de la sol·licitud realitzada en l'e-Secretaria.


Període:

Durant el mes de juliol abans de la Comissió d'Avaluació Curricular. Consulteu les dates en el calendari acadèmic de l'ETSEIB.

 

 

Formularis

Enllaços relacionats

Calendari de tràmits

e-Secretaria

Demana

Resolucions

 

Resolució:

 

Resolució d'estudiants desvinculats dels estudis:

Un cop finalitzat el període d'al·legacions el centre publicarà la resolució definitiva de persones desvinculades dels estudis pel curs vigent.

Podeu consultar la resolució definitiva a:

  • Web de l'Escola, a l'apartat Resolucions.
  • Per l'e-Secretaria, en el menú "Instàncies", escolliu la sol.licitud i es desplegarà la informació sobre la resolució.

 

Recurs al rector:

Les reclamacions contra les resolucions de desvinculació emeses pel director del centre docent les heu d’adreçar al rector de la UPC mitjançant un recurs de reposició.

Com:

Presentant recurs al rector amb el "Formulari de sol.licitud de recurs al rector" al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 

Quan:

En el termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la publicació de la resolució.