Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Requisits titulació d'accés:

Hi poden accedir:

Sense complements de formació:

  • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
  • Titulats i titulades dels següents graus:

Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil

Amb complements de formació:

I els següents graus:

Els complements de formació es defineixen per titulació i universitat en la qual s'ha cursat. La resta de casos no contemplats es defineixen un cop finalitzada l'admissió. Consulta les condicions d'accés al MUEI i permanència en aquests estudis de màster (document aprovat per la CAAQ de l'Escola en sessió de 23/2/17).

 

Requisits específics d'accés:

  • Nivell B2 d'anglès i B2 de castellà (per estudiants NO parla hispana).
  • Expedient acadèmic.
  • Títol de grau, comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició o certificat que acrediti que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen.
  • Documentació completa requerida: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/documentacio

 

 

Criteris d'assignació de places:

S’assignarà una qualificació  cada aspirant tenint en compte la ponderació següent:

  • 50 % correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d’aquest màster.
  • 40 % expedient acadèmic (és la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives).
  • 10 % experiència professional.

 

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció dels màsters de l'ETSEIB a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters

 

 

P