Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Requisits titulació d'accés:

Hi poden accedir:

Sense complements de formació:

   • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
   • Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
   • Titulats i titulades dels següents graus:

Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil

Poden accedir també sense complements de formació, titulats en Graus que acreditin haver cursat el mòdul de formació bàsica (60 ECTS), el mòdul comú a la branca industrial (60 ECTS) i 48 ECTS del bloc de tecnologia específica.

 Amb complements de formació:

 Per altres titulacions de Grau, la Comissió Acadèmica del màster podrà admetre els seus titulats establint complements formatius fins un màxim de 24 ECTS, segons la titulació. En qualsevol cas, hauran de complir les condicions d'accés al màster recollides en l'apartat 3 de l'ordre ministerial CIN/351/2009.

 

Requisits específics d'accés:

 

  

Criteris d'assignació de places:

S’assignarà una qualificació  cada aspirant tenint en compte la ponderació següent:

 • 50 % correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d’aquest màster.
 • 40 % expedient acadèmic (és la nota mitjana ponderada de les assignatures cursades).
 • 10 % experiència professional.

 

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció dels màsters de l'ETSEIB a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters

 

 

P