Vés al contingut (premeu Retorn)

Excepcions a la matrícula

Informació General:

Excepcionalment l’estudiant pot sol·licitar de manera argumentada no complir amb alguna de les condicions acadèmiques de la matrícula, tals com:

 • Matricular més crèdits del màxim establert a la normativa (36 els estudiants a temps complert)
 • Matricular una assignatura troncal o obligatòria d’un quadrimestre posterior al què l'estudiant està cursant sense tenir matriculades o aprovades les assignatures troncals o obligatòries de quadrimestres anteriors al què està cursant.
 • Matricular assignatures del Q3 sense tenir superada la FI, en els estudis de grau. Pots consultar les condicions i restriccions aplicables en aquest document .
Les sol·licituds d'excepcionalitat a la matrícula es poden presentar un cop realitzada la matrícula ordinària com a modificació de matrícula. Les sol.licituds seran analitzades i resoltes pel/per la Cap d'estudis. El fet de realitzar una sol.licitud no implica que la resolució sigui positiva. A les sol·licituds de modificació de matrícula que siguin acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

 

 

Com sol·licitar l'excepcionalitat a la matrícula:

Com:

La sol·licitud d'excepcionalitat a la matrícula es realitza com a modificació de matrícula mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Instàncies",realitzeu una sol·licitud en la pestanya "Matrícula".
 • Seleccioneu "Modificació de matrícula" en ''Àmbit''.
 • Per afegir assignatures:
 • Per treure assignatures:
 • Empleneu l'apartat "Exposo" especificant el motiu pel qual sol·liciteu l'excepcionalitat de la matrícula, i les assignatures que voleu afegir o treure. Cal que seleccioneu el grup al qual vulgueu demanar el canvi i afegir algun o alguns altres possibles grups per si el primer sol·licitat no estigui disponible.
 • Premeu el botó "Sol·licitar".

Documentació:

La documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una instància al director del centre on s'ha d'indicar que l'estudiant/a valida la seva signatura en la documentació adjuntada. S'ha d'especificar el codi de la sol·licitud realitzada a l'e-Secretaria.

 

Període:

Amb posterioritat a la matrícula, d'acord amb el termini previst al Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB.

 

 

Resolució:

 

Modificació de la matrícula amb excepcionalitat a les condicions de matrícula:

Podreu consultar la resolució de l'excepcionalitat i de la modificació de matrícula mitjançant l’e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies".
 • En la columna "Estat dels tràmits" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud que podrà ser:

La modificació de la matrícula concedida es realitzarà des del SIAE. Podreu consultar a l’e-Secretaria la nova matrícula:

 • Seleccioneu l'opció "Impresos i pagaments" del menú.
 • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "Visualitzar l'imprès".

 

Pagament de la modificació de la matrícula:

Com:

El pagament de la modificació de la matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament seleccionada quan vau realitzar la matrícula ordinària.

 

 • Domiciliat en l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'eSecretaria:
 • Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC, des de l'e-Secretaria:
 • Pagament en efectiu mitjançant targeta de crèdit o Línia Oberta des de l'e-Secretaria:

Preu:

A les sol·licituds de modificació de la matrícula per excepcionalitat a la normativa acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent. 

L’acceptació de la modificació de matrícula no comporta la devolució dels preus públics corresponents a l'import de les assignatures modificades. Cal que tingueu en compte que si desmatriculeu una assignatura o feu algun canvi que comporta una disminució de crèdits, encara que s'hagi realitzat dins dels terminis de modificació de matrícula, no se us retornaran els diners si no és per algun dels motius previstos al pressupost de la UPC.

Per a sol·licitar la devolució dels preus públics cal realitzar una sol·licitud expressa al Serveis de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d’un mes a partir de la data de la resolució de la modificació de l'imprès de matrícula. Podeu consultar més informació en el tràmit "Devolució de preus públics".