Vés al contingut (premeu Retorn)

Master's degree in Thermal Engineering

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Thermal Engineering

El master's degree in Thermal Engineering (màster universitari en Enginyeria Tèrmica) es presenta com a resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria d’energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i la dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, i disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors de calor i fred, etc. L'objectiu formatiu del màster és formar experts i expertes cientificotècnics amb els coneixements i habilitats necessaris per analitzar qualsevol problema d'enginyeria en els àmbitsde l'energia tèrmica i la dinàmica de fluids.
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
1 any acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 1.660 € (4.150 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma per a accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per a poder accedir al màster.

Accés directe
Les titulacions amb accés directe al màster, sense que calguin complements de formació, són les següents:

Graus:
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Titulacions de l'ordenació d'estudis anterior:
 • Enginyeria Tècnica Industrial, en l'especialitat de Mecànica
 • Enginyeria Industrial
 • Enginyeria Aeronàutica
 • Enginyeria Tècnica Aeronàutica

En el cas dels estudiants i les estudiants que no provinguin de graus o llicenciatures de l'àmbit mecànic o termoenergètic, la comissió acadèmica del màster n'analitzarà l’expedient acadèmic i determinarà si necessiten complements formatius.

Complements formatius
La comissió acadèmica del màster analitzarà els expedients dels estudiants i les estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar-ne, per a cada cas i si cal, els complements formatius que hagin de cursar.

Els complements formatius que s’hagin de cursar seran de l'àmbit de la termodinàmica, la mecànica de fluids o la transferència de calor, i el nombre de crèdits màxims que caldrà cursar per aquest concepte seran 18 ECTS.

Aquests crèdits s’han de cursar de manera paral·lela al màster durant el primer quadrimestre, per la qual cosa, tot i que consisteixin en assignatures de grau, es consideraran a efectes econòmics com a crèdits de màster. En cap cas no formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius.

Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60 %
 • Valoració de l’experiència professional: 10 %
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 15 % (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeu de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 15 %
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 15/05/2023.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals
Tot i que el màster és una titulació orientada a la recerca, les sortides professionals són molt transversals, de manera que permeten desenvolupar, coordinar o gestionar tasques d’R+D+I bàsiques i aplicades en el marc de sectors professionals com els següents:
 • Departaments d'R+D+I de les empreses que treballen en els àmbits de treball esmentats abans.
 • Universitats, centres tecnològics o centres de recerca que treballen en els àmbits de treball esmentats abans.
 • Empreses fabricants de sistemes i equips tèrmics de: aire condicionat; ventilació i refrigeració; bescanviadors i acumuladors de calor; energia solar de baixa i mitjana temperatura; calderes; turbines, etc.
 • Empreses fabricants d'equips termofluídics per al sector aeronàutic i aeroespacial.
 • Empreses del sector de les energies renovables: concentradors solars d'alta temperatura, turbines i pales d'aerogeneradors, estructures de boies, etc.
 • Empreses d'enginyeria amb un know-how important en activitats/projectes en els camps tèrmic de dinàmica de fluids.
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
 • Identificar i descriure els diferents components, dins dels diversos sistemes i equips tèrmics, i avaluar les solucions tecnològiques utilitzades en el camp de l'enginyeria tèrmica.
 • Analitzar el comportament dels equips i sistemes tèrmics per millorar-ne l'eficiència energètica.
 • Entendre, descriure i analitzar de manera clara i àmplia les metodologies numèriques en el camp de l'enginyeria tèrmica, i valorar els avenços i novetats en aquest camp.
 • Aplicar les metodologies tecnocientífiques a l'estudi numèric i/o experimental dels fenòmens de transferència de calor i de massa i de dinàmica de fluids.
 • Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació en el camp de l'enginyeria tèrmica atenent les capacitats de transferència de coneixement en l'àmbit de la recerca bàsica i aplicada.
 • Realitzar, presentar i defensar individualment davant un tribunal un exercici original, consistent en un projecte integral en l'àmbit de l'enginyeria tèrmica en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Responsable acadèmic del programa
Joaquim Rigola Serrano
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Versió per imprimir Obre PDFSessions informatives
Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.