Vés al contingut (premeu Retorn)

Master's degree in Electric Power Systems and Drives

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Electric Power Systems and Drives

La missió del master’s degree in Electric Power Systems and Drives (màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics) és preparar professionals per poder afrontar els nombrosos reptes que s'estan plantejant en el sector elèctric, incloent-hi la integració massiva dels sistemes de generació renovables, l'electrificació de la mobilitat, la digitalització de la xarxa elèctrica i la modernització de la indústria. Els futurs professionals que han d'afrontar aquestes reptes necessiten adquirir coneixements específics i preparar-se per utilitzar i desenvolupar noves eines i metodologies d'anàlisi.
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 1.660 € (4.150 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Atès que el màster s'imparteix en la seva totalitat en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma un nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc Comú Europeu de Referència, tot i que no caldrà superar cap prova específica de nivell de competència lingüística per accedir-hi.

Accés directe

El màster s'ha configurat per a estudiants que han fet un grau en enginyeria i han aconseguit uns coneixements, si més no bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la teoria de circuits, l'electromagnetisme, l'electrotècnia o les màquines elèctriques. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i que, per tant, tenen l'accés directe al màster, són les següents:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Física


Complements formatius

De manera generalitzada no es preveu l'accés al màster d'estudiants amb titulacions prèvies diferents a les especificades en el perfil d'entrada.

No obstant això, en cas que hi hagi sol·licituds d'estudiants amb altres titulacions diferents, la comissió acadèmica del màster estudiarà l'adequació del perfil i, si cal, establirà els complements de formació necessaris, que en cap cas no podran excedir els 15 ECTS.

Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 40 %
 • Valoració de la correspondència de les competències de la titulació d’accés amb les del màster: 50 %
 • Valoració del currículum vitae: 10 %
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals
La formació ofereix un alt perfil tecnològic i permet cobrir una àmplia gama d'activitats professionals, com les següents:
 • Planificació de xarxes elèctriques.
 • Operació i control de sistemes elèctrics.
 • Simulació i anàlisi d'equips, accionaments i sistemes elèctrics.
 • Disseny de màquines i accionaments elèctrics.
 • Anàlisi de mercats elèctrics.
 • Contractació d'energia elèctrica.

Les persones que fan aquest màster poden treballar en diferents tipus d'empreses:
 • Departaments d'R+D+I d'empreses.
 • Universitats, centres tecnològics o centres de recerca.
 • Empreses fabricants de sistemes i equips elèctrics.
 • Empreses del sector de les energies renovables i la mobilitat elèctrica.
 • Empreses de consultoria i enginyeria relacionades amb l'àmbit de l'energia elèctrica.
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
 • Identificar els fonaments necessaris de tecnologia i sistemes elèctrics i mercats elèctrics per a l'anàlisi dels sistemes elèctrics de potència.
 • Analitzar i dissenyar equipaments elèctrics, incloent-hi màquines elèctriques, transformadors, convertidors basats en electrònica de potència, interruptors i altres equipaments.
 • Utilitzar i controlar equipaments elèctrics, incloent-hi màquines elèctriques, transformadors, convertidors basats en electrònica de potència, interruptors i altres equipaments.
 • Aplicar tecnologies elèctriques a diferents àmbits, incloent-hi la generació d'energia renovable i convencional, la mobilitat elèctrica, els edificis i els sectors industrials, i els sector agroalimentari i de serveis.
 • Interpretar i analitzar el funcionament dels sistemes elèctrics de potència en condicions normals d'operació i davant esdeveniments i pertorbacions que es puguin produir en el sistema elèctric, incloent-hi aturades i errors transitoris.
 • Desenvolupar tècniques de control i operació per a assegurar l'estabilitat, resiliència i eficiència del sistema elèctric considerant la possibilitat de contingències tant de la mateixa xarxa com externes.
 • Interpretar, descriure i analitzar de manera clara i àmplia el funcionament dels mercats elèctrics nacionals i supranacionals, així com la legislació que hi és aplicable.
 • Aplicar tècniques de gestió, optimització i ciència de dades a l'operació del sistema i als mercats elèctrics.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral de l'àmbit de l'enginyeria elèctrica, en el qual se sintetitzin les competències assolides en l'ensenyament.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Responsable acadèmic del programa
Oriol Gomis Bellmunt
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.