Vés al contingut (premeu Retorn)

Aclariments sobre la reavaluació i els blocs curriculars

Hi ha dos casos segons el moment en què han estat matriculades les assignatures, a cadascuna de les quals se li aplica una normativa diferent.

En aquest cas s’aplica la normativa curricular prèvia a l’aprovació de la reavaluació per part de la Junta d’Escola.
  • Bloc curricular de Grau (inclou les assignatures entre el tercer i el setè quadrimestre): si un cop finalitzat el bloc curricular té una nota mitjana ponderada igual o superior a 5 i un màxim de tres assignatures suspeses entre 4,0 i 4,9 i matriculades per darrer cop abans del curs 2014-2015, tals que la suma de les diferències entre 5,0 i cada una de les notes sigui com a màxim 1,5 serà declarat APTE.
  • Bloc curricular de Fase Inicial: si un cop finalitzat el bloc curricular l’estudiant té una nota mitjana ponderada igual o superior a 5 i un màxim de tres assignatures suspeses entre 4,0 i 4,9, tals que la suma de les diferències entre 5,0 i cada una de les notes sigui com a màxim 1,0 serà declarat APTE.
  • Si pertanyen al bloc curricular de Grau (des de Q3 a Q7) no es podran curricular ja que disposen d’examen ordinari i examen de reavaluació.
  • En el cas del bloc curricular de Fase Inicial, es declararan aptes els estudiants que estiguin dins d’una de les següents relacions:
    • Han aprovat totes les assignatures
    • Tenen una nota mitjana ponderada igual o superior a 5,0 i una única assignatura suspesa amb nota entre 4,0 i 4,9
    • Tenen una nota mitjana ponderada igual o superior a 5,0 i dues assignatures amb notes entre 4,0 i 4,9 de forma que la suma de les dues notes sigui igual o superior a 9