Vés al contingut (premeu Retorn)

Tarifes de cessió temporal d'espais

Tarifes establertes per a la cessió temporal de locals o instal·lacions de l'ETSEIB

Concepte preu intern UPC preu extern UPC
1/2 dia 1 dia    1/2 dia 1 dia     
Sala d'Actes 400€ 702€ 799€ 1.410€
Sala d'Exposicions 46€ 71€ 91€ 142€
Aula Capella 253€ 436€ 506€ 870€
Aula d'Informàtica (més de 40 pax.) 416€ 738€ 833€ 1.476€
Aula d'Informàtica (de 20 a 40 pax.) 257€ 458€ 513€ 916€
Aula d'Informàtica (menys de 20 pax.) 171€ 305€ 342€ 611€
Aula de tipus A (100a 150 pax) 253€ 436€ 506€ 870€
Aula de tipus B (50 a 100 pax) 158€ 285€ 315€ 569€
Aula de tipus C (fins 50 pax) (28.8) 92€ 143€ 183€ 285€

Per cursos de postgrau i màster de més de 100 hores de duració la tarifa interna de la UPC serà:
- aules 16,80€/h
- aules informàtiques 72€/h

CONDICIONS:

Les quotes establertes no són fraccionables i s'han de satisfer prèviament a l'ús de les instal·lacions.

L'ocupació de 1/2 dia correspons a 6 hores ininterrompudes. L'horari màxim d'ocupació serà fins les 21.00 hores. l'Ocupació mínima facturable és de 3 hores.

A més d'aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar (suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, condicionament, etc.) seran a càrrec de la persona o institució sol·licitant.

Concepte Laborable Dissabtes i Festius 2
Persona de neteja 20 €/h 30 €/h
Persona de seguretat 25 €/h 35 €/h
Personal suport tècnic 1 40 €/h 60 €/h
Personal logístic 1 30 €/h 45 €/h

1 Mínim 2 hores
2 Es consideraran com a festius els períodes de tancament / estiu, Setmana Santa, Nadal, etc. establerts pel Consell de Govern de la UPC.

L'ETSEIB podrà exigir al peticionari la constitució d'una fiança i/o pòlissa d'assegurances per tal de garantir:
- el pagament de despeses addicionals que es generin
- la rehabilitació de les instal·lacions  al seu estat inicial, en el supòsit que la utilització de referència generi desperfectes

Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació

Tarifa 1/2 dia Tarifa 1 dia Dies successius
Espai < 15 m2 510 € 765 € 510 €
Espai entre 15 i 75 m2 920 € 1.380 € 920 €
Espai entre 75 i 150 m2 1.430 € 2.143 € 1.430 €
Repartiment flyers, 305 € 460 € -
Reportatge fotogràfic 1.020 € 1.530 € 1.020 €
Curtmetratges - 1.530 € 1.020 €
Espots publicitaris comercials - 4.080 € 2.040 €

 Les tarifes NO inclouen IVA

Data d'actualització: 10 de maig 2018