Vés al contingut (premeu Retorn)

Sessions d'acollida ETSEIB

Assistència a les sessions d'acollida de l'Escola Tècnica d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Comunicació/Promoció de l'ETSEIB (https://etseib.upc.edu/ca)
promocio.etseib@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament F01.19 Serveis d'acollida d'estudiants nacionals

Informació que té com a objectiu facilitar l'adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a l'entorn universitari. Sessions d'acollida de Graus ETSEIB dels dies 8 i 9 de setembre de 2021 a l'Escola Tècnica d'Enginyeria Industrial de Barcelona.

Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
    • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
    • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
    • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de las beques i ajuts a l’estudi personalitzades.
Destinataris Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat