Vés al contingut (premeu Retorn)

Qualitat

Política i objectius de Qualitat

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), alineada amb els valors, la missió i la visió de la Universitat Politècnica de Catalunya, manifesta el seu compromís envers el foment de la qualitat i la millora contínua per donar servei a l'ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca, l'estudi, la projecció cultural i universitària, els processos de gestió i els serveis que sustenten les activitats que s'hi realitzen.

Bústia

Presenta una reclamació, queixa, suggeriment o felicitació, utilitzant la bústia que posem a la teva disposició.

Accedeix a la bústia

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

L'ETSEIB va iniciar el disseny del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat l'any 2011, seguint les normes de l'aplicatiu AUDIT per a l'avaluació del disseny dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

El SGIQ de l'Escola ha obtingut la certificació favorable de la seva implantació, per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU el 21 de desembre del 2023.


Pla estratègic

Pla de millora de l'ETSEIB

  • Pla de millora transversal
   Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb un abast transversal a nivell de totes les titulacions que s'imparteixen a l'ETSEIB
  • Pla de millora dels graus
   Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb àmbit d'afectació relatiu als dos graus que s'imparteixen a l'ETSEIB
  • Pla de millora dels màsters
   Conté la relació de propostes de millora, actualment vigents, amb àmbit d'afectació relatiu als màsters que actualment s'imparteixen a l'ETSEIB

Marc VSMA

La verificació, el seguiment de la implantació del títol, la introducció de possibles modificacions i l’acreditació són els processos d'avaluació que configuren el cicle de vida d'una titulació.

La informació agregada dels processos del marc VSMA de les titulacions de l'ETSEIB es pot consultar en el següent enllaç.

 

Memòries del curs

Dades i indicadors

Enquestes