Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern

El Capítol 2 del reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona defineix quins són els òrgans de govern, de representació i de consulta.

Unipersonals

Equip Directiu
El director/a és la màxima autoritat acadèmica de l'ETSEIB, exerceix la representació del centre i les funcions de direcció i gestió ordinàries.
Té l'assistència de l'equip directiu.

Col·legiats

Junta d'Escola
Vetlla perquè l’Escola compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa UPC i ETSEIB.
Comissió Permanent
És l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. És presidida pel director o directora de l’Escola i es reuneix com a mínim 4 cops l’any.
Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat (CAAQ)
La CAAQ és l’òrgan encarregat d’informar i fer propostes sobre les activitats acadèmiques, i vetllar per la qualitat dels ensenyaments.
Comissions d'Avaluació Curricular (CAC)
Són les encarregades d’efectuar l’avaluació curricular, a partir de les assignatures que componen cadascun dels blocs curriculars.
Comissió electoral de l'Escola
És l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat.
Delegació d'Estudiants
Òrgan de representació reglamentària de l'estudiantat

Enllaços relacionats