Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula Ordinària TFEs Modalitat D

Treball Final d'Estudis

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de Grau o un títol oficial de Màster conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball de Fi d'Estudis.

Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant els estudis, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

La realització d'un TFE està regulada per la legislació vigent, les normatives acadèmiques de la universitat i de l'Escola. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFE amb els terminis en què cal fer cada pas de procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible a l'apartat de documentació associada.

 

Matrícula Modalitat D

Matrícula Modalitat D

Els TFG de les titulacions de grau són l’última activitat formativa dels ensenyaments i no es poden matricular si falten més de 60 crèdits ECTS per finalitzar els estudis. 

En les titulacions de màster i dobles màsters, els TFM es poden matricular quan quedin un 50 % de crèdits ECTS de tota la titulació per finalitzar els estudis. Els crèdits corresponents als complements de formació del Màster no compten a efectes dels 60 ECTS.

Consulta el calendari de matrícula.


Enllaços relacionats

 

Calendari de tràmits

Demana

horaris SIAE

e-Secretaria

Matrícula Convocatòria Ordinària TFE  

Modalitat D:

  • L'Oficina de Relacions Internacionals de l'ETSEIB haurà registrat el TFE amb un títol "provisional" en estat "Inscrit i Acceptat" per a que es realitzi la matrícula a l’inici del quadrimestre dins del període de matrícula. Consultar calendari.


Matrícula Addicional TFE (Pròrroga)

  • Quan el dipòsit no es produeix en el quadrimestre en què s'ha matriculat el TFE, l'estudiant/a pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA) del curs corresponent.
  • La matrícula addicional cal sol·licitar-la a través del servei d'atenció a l'usuari Demana dins dels terminis establerts al calendari de TFEs. Un cop finalitzat el període de sol·licituds es realitzaran les matrícules i es podrà realitzar el pagament de l'import dels serveis administratius a la e-Secretaria.

Es recomana a les persones que tinguin intenció d'accedir als màsters universitaris en el quadrimestre següent, que realitzin el dipòsit i facin la defensa dins el quadrimestre en què han fet la matrícula del TFE.

Si es realitza un nou TFE, no es pot fer la matrícula addicional, s'ha de fer un nou registre i una nova matrícula ordinària.


Avaluació Parcial Modalitat D - Solament TFGs

  • A mitjans del quadrimestre, si es presenta en convocatòria ordinària, el/la director/a ha d'avaluar a Atenea TFE la feina realitzada fins aquell moment, d'acord amb els objectius que s'havien previst.
  • Alternativament, a final del quadrimestre, si es presenta en convocatòria addicional (pròrroga), el/la director/a ha de fer la citada avaluació a Atenea TFE.
  • El període per a la realització de l'avaluació parcial està fixat en el calendari de TFEs.