Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació curricular i Permanència

GRAU

Permanència

 • Rendiment mínim en el primer any acadèmic.
   L’estudiantat que accedeix a uns estudis de grau o doble grau han d’aprovar un mínim de 12 ECTS en el primer any acadèmic (dos quadrimestres consecutius) amb independència de les matrícules formalitzades.
 • Rendiment en la Fase Inicial.
  L’estudiantat ha de superar els 60 crèdits de la Fase Inicial en els terminis següents:

  - Estudiants que cursen els seus estudis a temps complet: termini màxim de 2 anys acadèmics.
  - Estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial: termini màxim de 4 anys acadèmics.

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic o el rendiment mínim de la fase inicial serà declarat No Apte, no podent continuar els estudis. Els llistats de no aptes es publiquen al web de l'Escola.

 • Continuïtat dels estudis.
  Els estudiants declarats No Aptes podran sol·licitar en situacions justificades, ampliar aquests terminis per tal de superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis. Consulta el Tràmit Continuïtat d’estudis.

Avaluació curricular

Blocs curriculars

Els blocs d’assignatures de les quals l’estudiant pot ser avaluat curricularment són els següents:

Graus (GETI i GTIAE):

 • Bloc curricular de la fase inicial: format pel conjunt d’assignatures dels dos primers quadrimestres del pla d’estudis.
 • Bloc curricular de la fase no inicial: format per la resta d’assignatures del pla d’estudis (tret del bloc optatiu del darrer quadrimestre i el treball de fi de grau).

Avaluació curricular

Serà avaluat curricularment l’estudiantat un cop hagi cursat totes les assignatures que composen el bloc curricular.

El resultat de l’avaluació curricular es podrà consultar, visualitzant l’expedient a través de l’e-Secretaria.


Criteris d'avaluació del blocs curriculars

S’estableixen els criteris següents per declarar l’estudiant apte d’un bloc curricular:

 • Bloc curricular de la fase inicial (GETI, GTIAE):
  - Totes les assignatures del bloc tenen una nota superior o igual a 5,0.
  - La nota mitjana ponderada (NMP) és igual o superior a 5,0 i es tenen fins a dues assignatures suspeses, amb una nota més gran o igual a 4 i amb un diferencial acumulat fins a l’aprovat (5,0) inferior o igual a 1,1.
 • Bloc curricular de la fase no inicial (GETI, GTIAE):
  - Totes les assignatures del bloc tenen una nota superior o igual a 5,0.
  - L’NMP és igual o superior a 5,0 i només es té una assignatura suspesa amb una nota no inferior a 4,5.

L’estudiant que compleix els criteris i que no vol que el declarin apte del bloc, ha de fer una Sol.licitud de renúncia a l'avaluació curricular mitjançant l’e-Secretaria.

 

En situacions excepcionals, la Comissió d’Avaluació Curricular pot declarar aptes de blocs curriculars estudiants que no compleixen les condicions especificades, sempre que ho hagin sol·licitat prèviament mitjançant una Sol.licitud per fer constar informació per a l'avaluació curricular.

Consulta els tràmits relacionats amb l’avaluació curricular:

MASTER

Permanència

 • Rendiment mínim en el primer any acadèmic.
  L'estudiantat que accedeix a uns estudis de màster o doble màster han d'aprovar un mínim de 15 ECTS en el primer any acadèmic (dos quadrimestres consecutius) amb independència de les matrícules formalitzades.

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic serà declarat No Apte i no podrà continuar amb els estudis. Els llistats de no aptes es publiquen al web de l'Escola.

 • Continuïtat d'estudis
  Els estudiants declarats No Aptes podran sol·licitar en situacions justificades, ampliar aquests terminis per tal de superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic. Consulta el Tràmit Continuïtat d’estudis.

Avaluació curricular

Blocs curriculars

Es defineix un únic bloc, format per totes les assignatures del pla d’estudis, tret del TFM i, en el cas del MUEI, el bloc optatiu del Q4.

Avaluació curricular

Serà avaluat curricularment l’estudiantat un cop hagi cursat totes les assignatures que composen el bloc curricular.
El resultat de l’avaluació curricular es podrà consultar, visualitzant l’expedient a través de l’e-Secretaria.

Criteris d'avaluació del blocs curriculars

S'estableixen els criteris següents per declarar l'estudiant apte d'un bloc curricular:

 • Bloc curricular del MUEI:
  - Totes les assignatures del bloc tenen una nota superior o igual a 5,0.
  - L’NMP és igual o superior a 5,0 i només es té una assignatura suspesa amb una nota no inferior a 4,5.

En situacions excepcionals, la Comissió d’Avaluació Curricular pot declarar aptes de blocs curriculars estudiants que no tenen totes les assignatures del bloc superades, sempre que ho hagin sol·licitat prèviament mitjançant una Sol.licitud per fer constar informació per a l'avaluació curricular.

Consulta els tràmits relacionats amb l’avaluació curricular: