Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Final d'Estudis

Els plans d’estudi de grau i màster universitari preveuen la realització d’un treball de fi d’estudis que consisteix en la realització i defensa d’un treball individual original en què s’apliquen els coneixements adquirits durant els estudis.

TFEs Modalitat A

Treballs fets, presentats i defensats a l'ETSEIB sota la direcció d'un/a PDI assignat/da a l'Escola.


fletxa_groga Infografía Procediment TFE Modalitat A

fletxa_groga Pots consultar les ofertes de TFE a la Borsa de Treballs de Final d'Estudis de l'ETSEIB 

TFEs Modalitat B

Treballs fets en entitats col·laboradores (empreses, institucions i entitats públiques o privades que acullen estudiants de la UPC) que s’han de desenvolupar en el marc d’unes pràctiques externes emparades per un conveni de cooperació educativa o mitjançant un contracte laboral o el document corresponent com a treballador/a autònom/a. Hi ha d'haver un/a PDI assignat/da a l'ETSEIB que actua com a ponent. La presentació i la defensa es realitza a l'Escola.


fletxa_groga TFE en el marc d'un Conveni de Coperació Educativa  fletxa_groga  Infografía  

fletxa_groga TFE en el marc d'un Contracte Laboral  fletxa_groga  Infografía
TFEs Modalitat C

Treballs fets en altres universitats en el marc d’un programa de mobilitat, en què l’estudiant matricula el TFE en una universitat estrangera mitjançant una estada d’estudis, sota la direcció d'un/a docent de la universitat estrangera en què la presentació i defensa es fa a la universitat de destí. Solament es contempla el TFM en aquesta Modalitat.

 

fletxa_groga TFE en el marc d'una Estada de Mobilitat d'Estudis (solament TFMs)

TFEs Modalitat D

Treballs fets en empreses en el marc d’un programa de mobilitat o bé en una universitat estrangera mitjançant una estada de pràctiques. La presentació i la defensa es realitza a l'ETSEIB.

 

fletxa_groga TFE en el marc d'una Estada de Mobilitat de Pràctiques (Pràctiques Internacionals)