Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble/triple titulació amb la UOC

 

Informació General

La UPC i la UOC van signar l'any 2000 un conveni marc pel qual els estudiants de l’ETSEIB poden obtenir un segon títol a la UOC. Un cop implantats i consolidats els nous ensenyaments de grau i màster universitari a la UOC i a la UPC, s’ha arribat a un nou acord que defineixi els itineraris acadèmics següents:

 

1. Una triple titulació entre:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit per l’ETSEIB de la UPC
  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial impartit per l’ETSEIB de la UPC
  • Grau en Administració i Direcció d’Empreses expedit per la UOC

Itinerari: (PDF)

 

2. Una doble titulació entre:

  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial impartit per l’ETSEIB de la UPC
  • Màster Universitari en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions a l’Economia del Coneixement) expedit per la UOC

Itinerari: (PDF)

AVÍS IMPORTANT

 

Actualment el conveni marc amb la UOC signat en el 2000 està en procés de revisió i aprovació.

A partir del curs acadèmic 2019-20 el Màster Universitari en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement de la UOC deixa d’impartir-se i s’inicia el procés d’extinció d’aquest pla. En substitució, implanten el Màster Universitari en Direcció d'Empreses.

Aquests canvi pot afectar, d’una banda, als estudiants admesos en cursos anteriors i que estiguin cursant el doble Màster Universitari en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement de la UOC i el Màster Universitari en Enginyeria Industrial o el Màster Universitari en  Enginyeria d’Organització de l’ETSEIB i, de l’altra, als estudiants interessats en iniciar la doble titulació de màster ETSEIB-UOC a partir del curs 2019-20.

En aquest sentit, recomanen als estudiants que ja estan cursant la doble titulació de màster es posin en contacte amb la secretaria acadèmica de la UOC, per tal d’informar-se del calendari d’extinció, aclarir la seva situació acadèmica personal, així com els reconeixements d’assignatures cursades en el màster de l’ETSEIB en el màster de la UOC

També recomanem als estudiants que estan interessats en participar en la doble titulació de màster ETSEIB-UOC, s’informin primer a la UOC del pla d’estudis del Màster en Direcció d’Empreses i de  l’itinerari que hauran de seguir.

Tant bon punt tinguem tota la informació actualitzada us informarem!

 

 

3. Una doble titulació entre:

  • Màster Universitari en Enginyeria d’Organització / Master’s Degree in Management Engineering impartit per l’ETSEIB de la UPC
  • Màster Universitari en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions a l’Economia del Coneixement) expedit per la UOC

Itinerari: (PDF)

 

SI S'ESTÀ CURSANT LA DOBLE TITULACIÓ AMB LA UOC, NO ES POT PARTICIPAR EN PROGRAMES DE DOBLES TITULACIONS INTERNACIONALS

 

Calendari acadèmic

L’activitat docent de l’itinerari acadèmic de doble i triple titulació es realitzarà d’acord amb el calendari acadèmic previst per cada universitat per al pla d’estudis que imparteixi. 

 

Condicions acadèmiques per a l’admissió

Per accedir a la triple titulació cal haver superat la fase inicial de Grau.

Cal fer la sol·licitud a través de la e-secretaria a l'apartat ''Instàncies'' -> ''Altres''.

 

Matrícula                                                        

La matrícula de les assignatures es formalitzarà a la universitat que la imparteixi, d’acord amb els seus preus i taxes acadèmiques i en els períodes establerts en el calendari acadèmic.

 

Condicions de durada dels estudis                

Per garantir el compliment de la seqüència planificada s’estableixen les següents condicions:

a)  No es podran deixar de simultaniejar ambdues titulacions com a màxim en dos períodes lectius no consecutius en el cas de les dobles titulacions entre graus, i només un període lectiu en el cas de les dobles titulacions entre màsters universitaris.

b) Els estudiants disposaran de dos períodes lectius de marge per tancar la segona titulació respecte a la primera en el cas de màsters universitaris, i de quatre períodes lectius en el cas de graus.

 

Treball Final de Grau o Màster

Es podrà realitzar de manera coordinada, prèvia sol·licitud de l’estudiant. En aquest cas el TF serà tutoritzat i avaluat per professors de tots dos plans d’estudi.

 

Reconeixement de crèdits

La universitat reconeixerà prèvia sol·licitud de l’estudiant i a la finalització de grau i de màster, els crèdits cursats i superats, segons la taula de reconeixements aprovada. Veure Itinerari.