Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud general a la direcció del centre

Informació General:

Una sol·licitud general és un document administratiu que permet fer sol·licituds dirigides al director de l'ETSEIB, no previstes en els tràmits acadèmics.

 

Sol·licitud:

Qui:

 • Persones titulades o estudiants dels ensenyament impartits a l'ETSEIB.
 • Altres persones interessades.

Com:

Es pot fer la sol·licitud presencialment o per internet.

Sol·licitud presencial:

 • Heu d'anar al SIAE en horari d'atenció a l'usuari.
 • Lliureu el document Instància General degudament emplenat i signat, i adjunteu la documentació acreditativa, si és el cas.

Sol·licitud per internet:

 • L'estudiantat de l'ETSEIB pot fer la sol·licitud mitjançant l'e-Secretaria:

  • En el menú "Instàncies", realitzeu una sol·licitud en la pestanya "Altres".
  • Seleccioneu  "Altres'' en ''Àmbit''.
  • Empleneu els apartats "Exposo" i "sol·licito".
 • Lliureu la documentació acreditativa, si s'escau, al SIAE en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada a l'e-Secretaria.

Quan:

Durant tot el curs acadèmic.

 

Formularis

e-Secretaria

Demana

Resolució:

Sol·licituds realitzades presencialment:

 • La persona interessada podrà recollir la resolució al SIAE en horari d'atenció a l'usuari. Cal contactar prèviament per tal de conèixer si la sol·licitud ha estat resolta.
 • Si en la sol·licitud s'ha especificat que es vol rebre la resolució per correu certificat, s'enviarà la resolució a l'adreça especificada.

Sol·licituds fetes a l'e-Secretaria:

Podeu consultar la resolució a l’e-Secretaria.

  • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies".
  • En la columna "Estat dels tràmits" podreu consultar la resolució:
   • Acceptada: La vostra sol·licitud pot estar concedida total o parcialment. Cal que llegiu l'apartat "Detall" on trobareu la descripció de la resolució.
   • No concedida: Si la sol·licitud no ha estat concedida en l'apartat "Detall" s'explica el motiu de la denegació.
   • Anul·lada: Qualsevol sol·licitud no pertinent, que sol·liciti informació o que no es correspongui al tràmit seleccionat serà anul·lada d'ofici.