Vés al contingut (premeu Retorn)

Baixa acadèmica d'assignatures

Informació General:

Un cop iniciat el curs acadèmic podeu sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures. L'acceptació de la baixa no comporta el retorn de l’import de la matrícula.


En cap cas es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria per ser prerequisits, corequisits, complements de formació o perquè estan afectades per l’aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la Normativa acadèmica general dels estudis de la UPC o a la Normativa específica dels estudis en què s'està matriculat.

 

L'estudiant realitza la sol·licitud de modificació de baixa acadèmica d'assignatures sota la seva responsabilitat i té l'obligació de conèixer i respectar les condicions, normes i procediments administratius relacionats amb la matrícula dels estudis establertes tant en la Normativa acadèmica general dels estudis de la UPC com en la Normativa específica dels estudis en els què està matriculat.

 


Com fer la sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures:

Com:

La sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures es fa a través de l'e-Secretaria amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

  • En el menú "Instàncies", realitzeu una sol·licitud en la pestanya "Matrícula''.
  • Seleccioneu "Treure assignatures matriculades" en ''Àmbit''.
  • Seleccioneu les assignatures que voleu eliminar.
  • Premeu el botó "Sol·licitar".

Període:

Fins a quatre setmanes des de l'inici del curs acadèmic. Podeu consultar les dates establertes en el Calendari de tràmits acadèmics i administratius del centre.

Qualsevol sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

 


Calendari de tràmits

e-Secretaria

Demana

Resolucions

 

Resolució:

Podeu consultar la resolució de baixa d'assignatures mitjançant l’e-Secretaria amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

  • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies".
  • En la columna "Estat dels tràmits" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud, que podrà ser:

Podeu consultar a l’e-Secretaria la modificació realitzada en la vostra matrícula:

  • Seleccioneu l'opció "Impresos i pagaments" del menú.
  • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "Visualitzar l'imprès".

L’acceptació de la baixa d’assignatures no comporta la devolució de l’import de les assignatures modificades. 

Només es procedirà a la devolució dels preus públics dels crèdits anul·lats en aquells casos excepcionals previstos al pressupost de la UPC. Per sol·licitar la devolució dels preus públics cal que realitzeu una sol·licitud expressa al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d’un mes a partir de la data de la modificació de l'imprès de matrícula. Podeu consultar més informació en el tràmit "Devolució de preus públics".