Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació i Variació de matrícula

Informació general:

D'acord amb la normativa acadèmica de la UPC, hi ha dues modalitats de modificació de matrícula:

Modificació de matrícula:

La modificació de matrícula permet afegir o treure assignatures de les que ja han estat matriculades, sempre i quan es compleixin els criteris acadèmics establerts.
 

L'estudiant realitza la sol·licitud de modificació de matrícula sota la seva responsabilitat i té l'obligació de conèixer i respectar les condicions, normes i procediments administratius relacionats amb la matrícula dels estudis que fixa tant la Normativa acadèmica general dels estudis de la UPC com la Normativa específica dels estudis en el quals es matricula.
 

A les sol·licituds de modificació de matrícula acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.
 

L’acceptació de la modificació de matrícula no comporta la devolució dels preus públics corresponent a l'import de les assignatures modificades.

Variació de matrícula:

La variació és una modalitat de modificació de matrícula que ha de complir amb algun dels motius següents:

 

 • Canvis en la liquidació de matrícula, amb motiu de la concessió de beques i ajuts, descomptes de matrícula reconeixements o mobilitat, d'acord amb els terminis establerts i la normativa vigent.
 • Canvis en els horaris de les assignatures, o de la data d'examen de les mateixes, amb posterioritat a la data de matrícula.
 • Per acció tutorial del centre, d'acord amb les instruccions dels caps d'estudis.
 • Per reconsideracions i variacions en les assignatures matriculades, d'acord amb els procediments i criteris establerts pels centres per als canvis de grup i les variacions de matrícula.
 • El canvi de dedicació als estudis, justificat adequadament.

Les variacions es sol·liciten com si fossin una modificació de la matrícula dins dels terminis establerts al Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB, i han de ser acceptades pel centre.

L'acceptació de la variació de la matrícula implica l'expedició d'una nova liquidació econòmica i, en cas de ser favorable a l'estudiant, s'iniciarà d'ofici la tramitació de la devolució de preus públics, sempre i quant s'hagi fet la sol.licitud dines el termini establert en el calendari acadèmic de la UPC. En cas constrari la persona interessada haurà de sol.licitar la devolució de preus publics en un termini màxim d'un mes des de la resolució de la instància.

 


Com sol·licitar la modificació o variació de la matrícula:

Com:

La sol·licitud de modificació de matrícula es realitza mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Instàncies", realitzeu una sol·licitud en la pestanya ''Matrícula".
 • Seleccioneu "Modificació de matrícula" en ''Àmbit''.
 • Per afegir assignatures:
 • Per treure assignatures:
 • Per canviar el grup d'una assignatura:
 • Empleneu l'apartat "Exposo" especificant el motiu pel qual sol·liciteu la modificació de matrícula.
 • Premeu el botó "Sol·licitar".
 • Lliureu la documentació acreditativa al SIAE en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada per l'e-Secretaria.

Excepcions a les condicions de matrícula:

Si la modificació consisteix en afegir assignatures que no apareixen en el vostre potencial de matrícula, és perquè no compliu alguna de les condicions acadèmiques establertes i haureu de sol·licitar l'excepcionalitat d'aquesta condició. Heu de fer aquesta sol·licitud en el mateix tràmit i explicar-ho en l'apartat "Exposo" del formulari.

Grup de Reavaluació:

En el cas de matricular una assignatura en el grup de reavaluació REAVA i voler cursar un grup curricular, cal fer aquest tràmit per a sol·licitar el canvi. En cas contrari, si esteu matriculats en un grup curricular però voleu fer, únicament, la reavaluació, cal fer el canvi al grup REAVA.

Especifiqueu més d'un grup:

En cas de voler afegir una assignatura o fer un canvi de grup, cal que seleccioneu el grup al que voleu demanar el canvi i afegir en l'apartat "Exposo" algun o alguns altres possibles grups en cas que el primer sol·licitat no es trobi disponible.

Període:

Amb posterioritat a la matrícula, d'acord amb el termini previst al Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB.

 

Resolució:

 

Modificació de la matrícula:

Podreu consultar la resolució de la modificació de matrícula mitjançant l’e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies".
 • En la columna "Estat del tràmit" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud que podrà ser:

La modificació de la matrícula concedida es realitzarà des del SIAE. Podreu consultar a l’e-Secretaria la nova matrícula:

 • Seleccioneu l'opció ''Impresos i pagaments'' del menú.
 • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "Visualitzar l'imprès".

 

Pagament de la modificació de la matrícula:

Com:

El pagament de la modificació de matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament seleccionada quan vau realitzar la matrícula ordinària.

 • Domiciliat en l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'eSecretaria.
 • Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC, des de l'e-Secretaria:
 • Pagament en efectiu mitjançant targeta de crèdit o Línia Oberta des de l'e-Secretaria:

Preu:

A les sol·licituds de modificació de matrícula acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent. A les variacions de matrícula acceptades no se'ls aplicarà aquesta taxa.

L’acceptació de la modificació de matrícula no comporta la devolució dels preus públics corresponents a l'import de les assignatures modificades. Cal que tingueu en compte que si desmatriculeu una assignatura o feu algun canvi que comporta una disminució de crèdits, encara que s'hagi realitzat dins dels terminis de modificació de matrícula, no se us retornaran els diners si no és per algun dels motius previstos al pressupost de la UPC.

Per a sol·licitar la devolució dels preus públics cal realitzar una sol·licitud expressa al Serveis de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d’un mes a partir de la data de la resolució de la modificació de l'imprès de matrícula. Podeu consultar més informació en el tràmit "Devolució de preus públics".