Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació 2016-2017

L’ETSEIB acredita en aquest procés les titulacions Màster Universitari en Enginyeria Industrial i Màster Universitari en Enginyeria de l’Energia.

En el marc del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), l’Escola ha adoptat el procediment d'acreditació de titulacions publicat pel Gabinet de Planificació i Avaluació de la Qualitat (GPAQ) de la UPC:

El document Autoinforme d'acreditació de les titulacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ha estat en període d'audiència pública de l'1 a l'11 de desembre de 2016.

L'autoinforme fou aprovat per la Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat de l'Escola el dia 1 de desembre de 2016. En el següent enllaç trobareu la versió final que s'ha tramès a AQU Catalunya: 

El dia 27 d'abril de 2017 el centre rep la visita del Comitè d'Avaluació Externa.

A partir de les pròpies observacions i de les opinions i valoracions recollides durant la visita, el CAE va elaborar un informe d'avaluació externa. Posteriorment AQU Catalunya va emetre l'Informe d'Acreditació de cada titulació.

Informes d'avaluació de les titulacions:

El resultat de l'acreditació en tots dos casos va ser FAVORABLE.