Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació 2017-2018

L'ETSEIB acredita en aquest procés la titulació Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat.

En el marc del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), l'Escola adopta el procediment d'acreditació de titulacions previst i publicat en el procés 240. 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius.

 

Aquest autoinforme d'acreditació ha estat en fase d'exposició pública entre els dies 18 i 26 d'octubre de 2017.

La Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat de l'ETSEIB va aprovar el 27 d'octubre la següent versió del document que ha estat tramesa a AQU Catalunya:

 

El dia 15 de març de 2018 el centre rep la visita del Comitè d'Avaluació Externa.

 

A partir de les pròpies observacions i de les opinions i valoracions recollides durant la visita, el CAE va elaborar un informe d'avaluació externa. Posteriorment AQU Catalunya va emetre l'Informe d'Acreditació de la titulació.

Informe d'avaluació de la titulació:

El resultat de l'acreditació va ser FAVORABLE.