Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació 2019-2020

L'ETSEIB acredita en aquest procés les titulacions:

  • Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
  • Màster Universitari en Automàtica i Robòtica
  • Màster Universitari en Enginyeria Nuclear

En el marc del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), l'Escola adopta el procediment d'acreditació de titulacions previst i publicat en el procés 240. 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius.

La Comissió d’Avaluació Acadèmica i Qualitat va aprovar la composició del Comitè d’Avaluació Interna d’aquest procés el dia 15 de juliol de 2019.

L'autoinforme d'acreditació va estar en fase d'exposició pública entre els dies 2 i 12 de desembre de 2019.

La Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat de l'ETSEIB va aprovar el document el dia 5 de desembre de 2019.

Degut a la situació actual, AQU Catalunya va aprovar el 12 de maig de 2020 el document "Protocol d'actuació en el Marc VSMA degut als efectes del Coronavirus SARS-COV-2" en el qual s'estableix l'adaptació del procés d'acreditació de titulacions per a ser desenvolupat de forma no presencial.

En aplicació d'aquesta directriu, els dies 20, 21 i 22 de juliol va tenir lloc l'avaluació de les 3 titulacions de màster per part del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) a través d'audiències virtuals dels diversos col·lectius convocats.

Programa de visites

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic corporatiu , per tal que totes les persones que tinguin interès puguin fer-los arribar els seus comentaris.

A partir de les pròpies observacions i de les opinions i valoracions recollides durant la visita, el CAE va elaborar un informe d'avaluació externa. Posteriorment AQU Catalunya va emetre l'Informe d'Acreditació de cada titulació.

Informes d'avaluació de les titulacions:

El resultat de l'acreditació en tots tres casos va ser FAVORABLE