Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació 2020-2021

L'ETSEIB acredita en aquest procés les titulacions:

  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  • Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia

En el marc del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), l'Escola adopta el procediment d'acreditació de titulacions previst i publicat en el procés 240. 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius.

La Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat va aprovar la composició del Comitè d'Avaluació Interna d'aquest procés el dia 24 de novembre de 2020.

El dia 16 de febrer, el CAI va aprovar l'autoinforme d'acreditació. Posteriorment, el document va estar en fase d'exposició pública entre els dies 18 a 26 de febrer (ambdós inclosos).

La Comissió d'Avaluació Acadèmica i Qualitat de l'ETSEIB l'ha aprovat en la sessió del 4 de març de 2021.

Degut a la situació actual, AQU Catalunya va aprovar el 12 de maig de 2020 el document "Protocol d'actuació en el Marc VSMA degut als efectes del Coronavirus SARS-COV-2" en el qual s'estableix l'adaptació del procés d'acreditació de titulacions per a ser desenvolupat de forma no presencial.

En aplicació d'aquesta directriu, els dies 1 i 3 de juny va tenir lloc l'avaluació de les 2 titulacions de màster per part del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) a través d'audiències virtuals dels diversos col·lectius convocats.

Programa de la visita

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic corporatiu , per tal que totes les persones que tinguin interès puguin fer-los arribar els seus comentaris.

A partir de les pròpies observacions i de les opinions i valoracions recollides durant la visita, el CAE va elaborar un informe d'avaluació externa. Posteriorment AQU Catalunya va emetre l'Informe d'Acreditació de cada titulació.

Informes d'avaluació de les titulacions:

El resultat de l'acreditació en tots dos casos va ser FAVORABLE.