Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicat adreçat als estudiants de la ETSEIB que tenien concedida una estada de mobilitat al Q2 curs 2019-2020

Informació de l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l'ETSEIB, d'especial interès per a estudiants de la ETSEIB amb estada Q2 que no han començat l'estada pel COVID-19, estudiants amb estada anual que redueixen la mobilitat pel COVID-19, i estudiants amb estada Q2 que cancel·len l'estada un cop començada.

Si ets un estudiant que tenia concedida la mobilitat al Q2 durant el curs acadèmic 2019-2020 i aquesta ha quedat afectada per la situació vinculada al COVID-19, et recomanem que llegeixis amb deteniment la informació presentada a continuació. Si estàs podent continuar amb la teva mobilitat internacional, encara que sigui a distància (fent el seguiment dels crèdits o del TFM a distància) no has de fer res.


Veure el comunicat en PDF

Veure el comunicat en castellà
Veure el comunicat en anglès

LA DATA LÍMIT PER A RENUNCIAR A LA MOBILITAT ÉS EL DIA 27/03/2020. SI NO EFECTUEU CAP COMUNICACIÓ AL RESPECTE, ENTENEM QUE HEU DECIDIT CONTINUAR AMB LA MOBILITAT.

Estudiants amb estada Q2 que no han començat l'estada pel COVID-19

Què ha de fer l’estudiant

 1. Sol·licitar la renúncia a la seva estada a través de la instància genèrica del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC:  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 2. Fer una instància via e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitar>Altres (àmbit mobilitat) demanant a quines assignatures sol·licita que se'l matriculi, indicant les diferents opcions de grup on voldria cursar-les.
  L'escola farà el possible per a realitzar la matrícula de forma àgil, però calen uns dies per a que el circuit es faci efectiu.

 3. Si per algun motiu, l'estudiant decideix no fer matrícula del Q2 a la UPC, caldrà que sol·liciti de manera expressa la devolució dels preus públics a través de la instància genèrica de la seu electrònica. 
  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 4. S'està negociant que l'assegurança Oncampus retorni els imports de les assegurances contractades i no cobrades.

 5. Si és beneficiari de beca del MEC, cal que tingui en compte que la modificació de la seva matrícula pot impactar directament sobre els ajuts finals que rebi. Davant qualsevol dubte en aquest sentit, consultar via DemanaSGA: https://demana.upc.edu.

 

 

Estudiants amb estada anual que redueixen la mobilitat pel COVID-19

Què ha de fer l'estudiant

 1. Sol·licitar a la universitat de destí un certificat d'estada amb les dates d'inici i final reals.

 2. Sol·licitar l'escurçament de la seva estada a través de la instància genèrica del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 3. Canviar, a la plataforma de l'OLS https://app.erasmusplusols.eu/es, la data final de la seva estada per tal que se li generi el test final d'idiomes.

 4. Emplenar l'enquesta final. Aquesta enquesta li arribarà directament des de Mobility tool un cop s'hagi modificat la data final de l'estada.

 5. Fer una instància via e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitar>Altres (àmbit mobilitat) demanant a quines assignatures sol·licita que se'l matriculi, indicant les diferents opcions de grup on voldria cursar-les.
  L’escola farà el possible per a realitzar la matrícula de forma àgil, però calen uns dies per a que el circuit es faci efectiu.

 6. Si per algun motiu, l'estudiant decideix no fer la matrícula del Q2 a la UPC, caldrà que sol·liciti de manera expressa la devolució dels preus públics a través de la instància genèrica de la seu electrònica. https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 7. En cap cas es retorna l’import de l’assegurança Oncampus.

 8. Si és beneficiari de beca del MEC, cal que tingui en compte que la modificació de la seva matrícula pot impactar directament sobre els ajuts finals que rebi. Davant qualsevol dubte en aquest sentit, consultar via DemanaSGA: https://demana.upc.edu.

 9. Retornar, si escau, els imports percebuts que no li corresponguin.

 

 

Estudiants amb estada Q2 que cancel·len l’estada un cop començada

Què ha de fer l'estudiant

 1. Sol·licitar a la universitat de destí un certificat d'estada amb les dates d'inici i final reals.

 2. Sol·licitar la renúncia a la seva estada a través de la instància genèrica del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 3. Fer una instància via e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitar>Altres (àmbit mobilitat)demanant a quines assignatures sol·licita que se'l matriculi, indicant les diferents opcions de grup on voldria cursar-les.

  L'escola farà el possible per a realitzar la matrícula de forma àgil, però calen uns dies per a que el circuit es faci efectiu.

 4. Si l'estudiant decideix no fer matrícula del Q2 a la UPC, caldrà que sol·liciti de manera expressa la devolució dels preus públics a través de la instància genèrica de la seu electrònica.
  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica.

 5. En cap cas es retorna l'import de l'assegurança Oncampus.

 6. Si és beneficiari de beca del MEC, cal que tingui en compte que la modificació de la seva matrícula pot impactar directament sobre els ajuts finals que rebi. Davant qualsevol dubte en aquest sentit, consultar via DemanaSGA: https://demana.upc.edu.

 7. Retornar, si escau, els imports percebuts que no li corresponguin.