Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicat relatiu a les pràctiques externes per informar a empreses i estudiants sobre l'afectació als convenis de la situació actual

Comunicat del rector de la UPC on s'informa, que davant l'activació de l'alerta sanitària, no es faran nous convenis i s'ha de mirar de fer teletreball, entre altres mesures.

Indicacions respecte de les pràctiques acadèmiques externes davant l’activació de l’alerta sanitària per Coronavirus (COVID-19)

Pràctiques acadèmiques externes formalitzades mitjançant Convenis de cooperació educativa 

  1. Els centres docents traslladaran als estudiants i a les entitats col·laboradores la possibilitat de realitzar les pràctiques acadèmiques en curs mitjançant procediments no presencials, de forma que en cap cas impliqui una necessitat de desplaçament per a l’estudiant. 
  2. Quan l’opció anterior no sigui possible, es procurarà acordar amb les parts implicades una redistribució de la dedicació de l’estudiant durant la vigència del conveni signat, de forma que es compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent. 
  3. En qualsevol moment es pot signar una diligència de pròrroga de la data de finalització del conveni, mantenint la dedicació inicial prevista, si es considera necessari per mantenir la pràctica mentre duri l’alerta sanitària. S’annexa un formulari model de pròrroga de finalització
  4. En les pràctiques curriculars demanem la major flexibilitat possible a les entitats col·laboradores per garantir el projecte formatiu de l'estudiant. Si no fos possible, l'estudiant ha de contactar amb el seu centre UPC, on estudiaran cada cas i procuraran, en funció del punt on es trobi el seu pla formatiu, donar-li solució de continuïtat fins a la seva finalització i avaluació. 
  5. Excepte que sigui estrictament necessari, no es signaran nous convenis de pràctiques mentre duri l’alerta sanitària. 

Atenent les recomanacions de les autoritats, atendrem totes les vostres consultes i sol·licituds a través de mitjans telemàtics. https://demana.upc.edu/etseib/

L'atenció presencial romandrà tancada al llarg de tot el període que duri aquesta situació excepcional.