Vés al contingut (premeu Retorn)

INFORMACIÓ SOBRE LA DOCÈNCIA DEL PRIMER QUADRIMESTRE DEL CURS 2020/2021

Atenent les directrius de la Universitat Politècnica de Catalunya i d’acord amb les recomanacions sanitàries del país, la proposta docent per al quadrimestre de tardor de l’ETSEIB s’ajusta a un model semipresencial, on es combina la docència presencial en aquelles activitats de més valor afegit en l’aprenentatge de l’estudiantat amb la docència no presencial de la resta

Les característiques essencials són:

  • Prioritzar en les activitats presencials les pràctiques docents i els exàmens parcials i finals
  • Acompanyament especial en acollida i presencialitat de l'estudiantat de nou ingrés dels Graus en Enginyeria en Tecnologies Industrials i en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
  • Garantir que l'ús dels espais satisfarà les restriccions d'ocupació i de distància entre persones requerides per les autoritats sanitàries, així com les de neteja i desinfecció
  • La presencialitat mitjana dels estudis de l'ETSEIB será del 50%

El model previst de docència pot canviar al llarg del quadrimestre si la situació sanitària així ho requereix, podent adaptar la docència dels nostres títols a modalitat no presencial en qualsevol moment. El model també contempla el tractament individualitzat de les situacions personals sobrevingudes de la CoViD-19, bé sigui per malaltia directa, bé per confinaments per contacte amb casos positius, així com problemes derivats de la pandèmia que puguin afectar a grups sencers d'estudiants.

Podeu consultar informació més detallada a la pàgina web i als enllaços: