Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màsters ETSEIB

CURS 2023-24 - 1Q (inici setembre 2023)

Preinscripcions del 20 de febrer al 15 de maig de 2023

 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) - Català/Castellà

Master's degree in Automatic Control and Robotics (MUAR) - Anglès

Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (MUEA) - Català/Castellà

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEO) - Català/Castellà

Master's degree in Energy Engineering (MUEE) - Anglès

Master's degree in Nuclear Enginyeering (MUEN) - Anglès

Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (amb UAB) - Català/Castellà

Master's degree in Electric Power Systems and Drives - Anglès

Master's degree in Thermal Enginyeering - Anglès

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (preinscripció UB) -  Català/Castellà

Erasmus Mundus master's degree in Descentralised Smart Energy Systems (DENSYS) - Anglès

Dobles Màsters ETSEIB - Català/Castellà/Anglès

 

CURS 2023-24 - 2Q (inici febrer 2024)

Preinscripció: mitjans octubre a principis desembre 2023


Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) - Català/Castellà
Dobles Màsters ETSEIB - Català/Castellà/Anglès
  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Automatic Control and Robotics

  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Nuclear Engineering 

 

   

Tràmits i procés d'admissió:  

Esquema: procés d'admissió i matrícula

 

Vídeo informatiu

 

Requisits d'admissió i accés

Cal consultar els requisits de titulació d'accés de cada màster i també caldrà revisar, la necessitat o no de cursar complements de formació (*). Important també, revisar la llengua d'impartició de les assignatures de cada màster:

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) - Català/Castellà/Anglès

Master's degree in Automatic Control and Robotics (MUAR) - Anglès

Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (MUEA) - Català/Castellà/Anglès

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEO) - Català/Castellà/Anglès

Master's degree in Energy Engineering (MUEE) - Anglès

Master's degree in Nuclear Engineering (MUEN) - Anglès

Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (amb UAB) - Català/Castellà/Anglès

Master's degree in Electric Power Systems and Drives - Anglès

Master's degree in Thermal Enginyeering - Anglès

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (amb UB) (preinscripció UB) - Català/Castellà/Anglès

Erasmus Mundus master's degree in Descentralised Smart Energy Systems (DENSYS) - Anglès

Dobles Màsters ETSEIB (els criteris apliquen pels dos màsters que el composen) - Català/Castellà/Anglès

IMPORTANT Estudiantat ETSEIB i ESEIAAT: així mateix poden accedir al MUEI els estudiants i les estudiants del grau en Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica de la UPC, als quals els resten per acabar el grau com a màxim 9 ECTS d'assignatures optatives o defensar el TFG  (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l'ETSEIB).  Per matricular-se del màster s'hauran de matricular primer del que els hi resti pendent del grau. Aquests estudiants/es disposen només d'un any acadèmic per tancar l'expedient de grau.   


IMPORTANT Estudiantat UPC:  també poden accedir als màsters especialistes (excepte el MUEI, els estudiants i les estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS optatius (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)Per matricular-se del màster s'hauran de matricular primer del que els hi resti pendent del grau

 (*)  Els complements de formació són assignatures del Grau en Enginyeria Industrial que es poden impartir en en català i/o castellà. Per tant, es requerirà acreditar un certificat de castellà nivell B2 o equivalent, als estudiants de parla NO hispana. Els complements de formació s'han de cursar i aprovar durant el primer any acadèmic, i es poden cursar juntament amb assignatures de màster.

 

Com preinscriure's:  

Preinscripció "Admissió Estudis UPC":   Aplicatiu

Important estudiantat UPC: Si teniu obert el vostre e-secretaria, o el vostre ordinador guarda l'historial, haureu d'entrar amb una finestra d'incògnit o be amb un altre navegador.

MOLT IMPORTANT: Per poder validar la sol·licitud, és obligatori emplenar tots els camps:


 • Sol·licitud (triar tres opcions d'especialitat Màster Enginyeria Industrial, Màster Automoció i Màster Energia) (*)

 • Informació protecció dades

 • Pagament taxa de preinscripció (més informació pàgina)

  (*)  Màster Enginyeria Industrial https://muei.etseib.masters.upc.edu/ca/especialitats 

Máster Enginyeria d'Automoció https://automocio.masters.upc.edu/ca/especialitats 

Máster Enginyeria de l'Energia  https://energia.masters.upc.edu/ca/especialitats

 

 Important: Per cursar el doble màster ETSEIB el/a candidat/a s'ha de preinscriure en el doble màster i abonar la taxa corresponent de 30,21€. Us informem que en el cas de no ser admès en el doble màster, tampoc estaríeu admesos/es al Màster universitari en Enginyeria Industrial ni al Màster temàtic. En aquest sentit, us suggerim que si esteu interessats/des en cursar un dels màsters de l'Escola de manera independent, feu també la preinscripció per a cadascun dels màsters a nivell individual, atès que el procés d'admissió es fa alhora.

Procés d'admissió 

1. Publicació resolució provisional d'admesos/es i no admesos/es

A mitjans de desembre 2022 o mitjans de juny 2023 es publicarà a la web de l'Escola  la resolució provisional d'admesos/es i no admesos/es. “Titulacions: Màsters universitaris” https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/resolucions-1

Els/les estudiants seran informats també per correu electrònic a través de l'aplicatiu de preinscripció. 

 

2. Acceptació de la plaça

Els/les candidats admesos/es han d'acceptar o renunciar a la plaça assignada, en un termini màxim de 7 dies, a través de l'aplicatiu de preinscripció. Aquells/es que acceptin la plaça rebran un correu electrònic, en un termini de 48 hores aproximadament, per poder fer efectiu el pagament de l'avançament de matrícula de 300€.

Un cop rebi el correu, el/a candidat/a té un termini de 7 dies per fer el pagament. Per als/es candidats/es no-europeus es generarà una carta d'admissió. Aquest import NO és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.


IMPORTANT: L'admissió és condicional a l'entrega de tota la documentació requeridacom a màxim abans de la matrícula.  No es confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació abans de l'acceptació per part del candidats i de que aquests facin efectiu el pagament anticipat de 300€.

 

3. Publicació del llistat definitiu d'admesos/es i no admesos/es

A mitjans de gener 2023 o principis de juliol 2023 es publicarà al web de l'Escola “Titulacions: Màsters universitaris” https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/resolucions-1  la resolució definitiva de persones admeses i no admeses.    

Informació general: pla d'estudis, horaris (veure idioma impartició), calendaris.

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI)

Màster Universitari en Automàtica i Robòtica (MUAR)

  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (MUEA)

   Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEO)

    Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (MUEE)

     Màster Universitari en Enginyeria Nuclear (MUEN)

      Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (amb UAB)

       Master's degree in Electric Power Systems and Drives

        Master's degree in Thermal Enginyeering

         Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (amb UB) (preinscripció UB)

          Erasmus Mundus master's degree in Descentralised Smart Energy Systems (DENSYS) 

           

          Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Automatic Control and Robotics

          Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció

          Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Energy Engineering 

          Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

          Màster Universitari en Enginyeria Industrial + Master's degree in Nuclear Engineering   

          Preus

          El preu dels màsters es pot consultar al web de la UPC.

          Matrícula

          La matrícula es formalitzarà a principis de febrer de 2023 o principis de setembre de 2023.

          PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ (uns dies abans de la matrícula)

          Els estudiants que NO hagin cursat els estudis de grau a la UPC, hauran de presentar a la nostra oficina, els documents originals, o copies compulsades, o amb signatura digital, o amb codi de verificació. No s'admetran fotocopies.

          Veure documentació:   Documentació requerida

           

            

          IMPORTANT Estudiantat ETSEIB i ESEIAAT: així mateix poden accedir al MUEI els estudiants i les estudiants del grau en Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica de la UPC, als quals els resten per acabar el grau com a màxim 9 ECTS d'assignatures optatives o defensar el TFG  (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l'ETSEIB(obriu en una finestra nova)).  Per matricular-se del màster s'hauran de matricular primer del que els hi resti pendent del grau Aquests estudiants/es disposen només d'un any acadèmic per tancar l'expedient de grau.   

             


          IMPORTANT Estudiantat UPC:  també poden accedir als màsters especialistes (excepte el MUEI), els estudiants i les estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS optatius (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)(obriu en una finestra nova)Per matricular-se del màster s'hauran de matricular primer del que els hi resti pendent del grau

           

           

          La informació de la matrícula, es podrà consultar al web de l'Escola o al llistat d'admesos/es del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula/

          FAQ's

          Consulteu les preguntes més freqüents en aquest document.  

          Oficina de Relacions Internacionals i Admissions

          Atenció presencial:

          de dilluns a divendres d'11.00 a 13.30 h

          i dimarts de 15.00 a 17.30 h

           Consultes: https://demana.upc.edu/etseib/

          tel+34 93 401 59 27