Vés al contingut (premeu Retorn)

Preinscripció Màsters

Per accedir a un Màster Universitari cal tenir un títol universitari. Pot ser:

 • un títol universitari oficial espanyol
 • un títol universitari oficial d'una universitat de l’EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • un títol d'un país que no formi part de l’EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o, en el cas que no s'hagi homologat, que compleixi la condició de comprovació prèvia per part de la Universitat que els estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

 A més d’aquests requisits d’accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar:

 • Unes condicions específiques d'admissió que es publiquen a la pàgina web de cada màster i a la pàgina web de la UPC.
 • Complements de formació en funció de la titulació d'accés que cal superar durant el primer any acadèmic

 Preinscripció

 • Període de preinscripció: el període de preinscripció és del 15 de febrer al 31 de maig (classes que comencen al setembre) o del 1 de novembre al 10 de desembre (classes que comencen al febrer). 
 • Com: per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través d'un aplicatiu adjuntant tota la documentació requerida i abonant una taxa de 30,21€ (no reemborsable). "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

En el cas del doble màster és necessari realitzar dues preinscripcions, una al màster universitari en Enginyeria Industrial i una altra al doble màster, abonant les taxes corresponents de cada un d'ells (en dos pagaments de 30,21€ cada un). Al fer la preinscripció al màster universitari en Enginyeria Industrial s'han d'escollir tres opcions d'especialitat. És important que la primera opció sigui la corresponent al doble màster que es vulgui cursar.

 • Documentació: Consulteu la documentació en aquesta pàgina. Un cop revisada la documentació i si aquesta està complerta, es procedirà a validar la sol·licitud.

La documentació original s'haurà de lliurar a l'ETSEIB el dia de la matrícula. En cas que així s'indiqui a la informació anterior, haurà de ser traduïda a l'anglès o castellà, legalitzada per via diplomàtica i amb la corresponent "apostilla".

Admissió

 • Quan: la segona quinzena de juny (inici de curs setembre), o la tercera setmana de desembre (inici de curs febrer).
 • Com: la Comissió Acadèmica dels màsters universitaris i tenint en compte els criteris de sel·lecció  (informació general - accés) establerts en cada màster , valida i accepta o no les preinscripcions rebudes. L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu corresponent des del moment en que es sol·licita l'admissió.

Publicació del llistat provisional d'admesos i no admesos

 • Quan: a finals de juny (inici de curs setembre) i la segona quinzena de gener (inici de curs febrer).
 • Com: s'informa de la resolució de la Comissió d'admissions i s'envia un enllaç per poder consultar la llista d'admesos/es amb instruccions i períodes d'acceptació o renúncia de la plaça.

Acceptació de la plaça

 • Període: a partir del moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès".
 • Com: els estudiants/tes admesos/es han d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l'aplicatiu per tal de fer efectiu el pagament avançat de l'admissió.

 No confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació, abans de l'acceptació per part de l'alumne i el pagament anticipat de 300€, per a permetre la igualtat d'oportunitats en el procés de preinscripció de tots els candidats.

Pagament avançat de l'admissió

 • Com: després que l’estudiantat hagi rebut el correu electrònic té un termini per fer el pagament avançat de l'admissió. Una vegada fet el pagament es generarà la carta d'admissió pels estudiants no-europeus.
 • Període per realitzar el pagament: 5 dies després d'haver rebut el correu electrònic. No és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

Publicació llistat definitiu d'admesos

 • Quan: a mitjans de juliol (inici setembre) o a finals de gener (inici febrer)
 • Com: es publica a la web “Titulacions: Màsters universitaris” https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/resolucions-1 resolució d'estudiants admesos i també la dels estudiants que han de cursar complements de formació.

Matrícula

Atenció presencial:

Matí: de dilluns a divendres de 11.00 a 13.30 h
Tarda: dimarts de 15.30 a 18 h

 Atenció telefònica:

tel+34 93 401 59 27