Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia

 

Requisits titulació d'accés:

 Hi poden accedir:

Sense complements de formació:

 • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Titulats i titulades dels següents graus:

Enginyeria de l'Energia
Enginyeria de Materials
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria Elèctrica

Amb complements de formació:

 • Enginyeries Tècniques(obriu en una finestra nova) (Mecànica, Electricitat i Química)
 • Llicenciatures de Física i Química
 • Altres titulacions tècniques i científiques com Enginyeria Electrònica Industrial, Arquitectura i Edificació, Enginyeria Ambiental, Recursos Naturals, Geologia i Mineria)

Els complements de formació es defineixen per titulació i universitat en la qual s'ha cursat. La resta de casos no contemplats es defineixen un cop finalitzada l'admissió. 

 

Requisits específics d'accés:

 • Nivell B2.2 d'anglès y també nivell B1 de castellà (per itinerari no en anglès exclusivament).
 • Expedient acadèmic.
 • Títol de grau, comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició o certificat que acrediti que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen.
 • Documentació completa requerida: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/documentacio

 

 

Criteris d'assignació de places:

 S’assignarà una qualificació  cada aspirant tenint en compte la ponderació següent:

 • 60 % expedient acadèmic 
 • 15% correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d’aquest màster.
 • 15 % Nivell d'anglès
 • 10 % experiència professional.

  

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció dels màsters de l'ETSEIB a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters

 

 

P