Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia

 

Requisits titulació d'accés:

 Hi poden accedir:

Sense complements de formació:

   • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
   • Titulats i titulades dels següents graus:

Enginyeria de l'Energia
Enginyeria de Materials
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria Elèctrica

 

Amb complements de formació:

 

   • Enginyeries Tècniques(obriu en una finestra nova) (Mecànica, Electricitat i Química)
   • Llicenciatures de Física i Química
   • Altres titulacions tècniques i científiques com Enginyeria Electrònica Industrial, Arquitectura i Edificació, Enginyeria Ambiental, Recursos Naturals, Geologia i Mineria)

Els complements de formació es defineixen per titulació i universitat en la qual s'ha cursat. La resta de casos no contemplats es defineixen un cop finalitzada l'admissió. 

 

Requisits específics d'accés:

IMPORTANT Estudiantat UPC:  també poden accedir als màsters especialistes (excepte el MUEI, els estudiants i les estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS optatius (segons Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)(obriu en una finestra nova)

 

Criteris d'assignació de places:

 S’assignarà una qualificació  cada aspirant tenint en compte la ponderació següent:

 • 60 % expedient acadèmic 
 • 15% correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d’aquest màster.
 • 15 % Nivell d'anglès
 • 10 % experiència professional.

  

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció dels màsters de l'ETSEIB a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/acces/acces-masters/preinscripcio-masters

 

 

P