Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació accés màsters

 

DOCUMENTACIÓ A PUJAR A L'APLICATIU D'ADMISSIONS

en funció de la Universitat on s'ha cursat o s'està cursant el grau

   

Centres propis de la UPC


  1. Si el nivell d'anglès està acreditat per l'escola de la UPC on s'ha cursat el grau, caldrà adjuntar un expedient acadèmic on així consti.
  2. En cas que s'estigui pendent d'un certificat d'anglès, en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari a l'aplicatiu quan està previst obtenir-ho.
S'ha d'acreditar el nivell d'anglès SEMPRE abans de la matrícula.  

 

 Centres adscrits UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol

  1. Si el nivell d'anglès està acreditat per la universitat on s'ha cursat el grau, caldrà adjuntar un expedient acadèmic on així consti.
  2. En cas que s'estigui pendent d'un certificat d'anglès, en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari a l'aplicatiu, quan està previst obtenir-ho.
S'ha d'acreditar el nivell d'anglès SEMPRE abans de la matrícula.
 
  • Expedient acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i amb la nota mitjana global (encara que no hagis acabat el grau). El càlcul de la nota mitjana global inclou totes les convocatòries, incloent aquelles suspeses.
  • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició. Si encara no has acabat el grau, el títol o el comprovant de pagament dels drets, es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula).

 

 Universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior

Si no es disposa en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari a l'aplicatiu quan està previst tenir-lo, sempre abans de la matrícula

  • Expedient acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions, el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (encara que no hagis acabat el grau).
  • Títol que dóna accés al màster. Si encara no tens el títol, el pots lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula
Si el títol NO està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen.

  • Equivalència de notes mitjanes en el sistema espanyol per a estudis universitaris realitzats en centres estrangers. Aquest certificat l'emet el Ministerio de Educación y Formación Profesional (Gobierno de España). Aquesta certificació és gratuïta i pot obtenir-se en qualsevol moment: enllaç.

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si s'escau).

 

 

Acreditació de coneixement d'idiomes  

Estudis

Anglès

Castellà*

Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció


B2

B2

Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia

Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

B2 B1

Master's degree in Energy Engineering (English itinerary)
Master's degree in Automatic Control and Robotics
Master's degree in Nuclear Engineering

Màster's degree in Thermal Engineering

Màster's degree in Electric Power Systems and Drives


B2

(*) Només per a estudiants procedents d'un país de parla no hispana.