Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació

Marc VSMA: Acreditació de les titulacions

ico_A_VSMAEl procés d’acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen en un centre és una part en el marc de l’estratègia de millora contínua de la qualitat de la universitat.

 

Els programes formatius de l’Escola, per poder continuar impartint-se, hauran d’haver estar acreditats positivament un cop s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent s’està duent a terme d’acord amb el seu projecte inicial, abans de 6 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.

Per assolir una acreditació positiva és imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • Els informes de seguiment de les titulacions que els agents previstos en el SGIQ de cada universitat hauran anat generant i lliurant a AQU Catalunya.
  • L’informe d’autoavaluació elaborat pel comitè d’avaluació intern (CAI).
  • Els informes d'avaluació que anualment pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  •  Els informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel comitè d'avaluació extern (CAE).

Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent que constitueixi AQU Catalunya.