Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques i ajuts a l’estudi

Beques i ajuts a l’estudi de la Fundació “Barcelona Education in Science and Technology” (BEST)

Informació General:

La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada sense ànim de lucre creada amb "la missió d'afavorir la formació universitària d'excel·lència, en especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica, i identificar, atreure i promoure el talent d'estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d'esforç".

 

L'any acadèmic 2018-2019 es van posar en funcionament els primers estudis interuniversitaris impulsats per la fundació BEST: el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Aquests estudis s'emmarquen dins del sistema públic, tractant-se d'un títol verificat per l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari a Catalunya (AQU) de la Generalitat de Catalunya i en procés d'inscripció al Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación del Gobierno de España.

 

En aquest context, en data 15 d'octubre de 2018, el patronat de la fundació BEST, reunit a l'edifici del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra, va acordar aprovar les Bases del Programa de beques i ajuts a l'estudi, així com una Convocatòria Extraordinària 2018 per al curs 2018-2019 amb una dotació global de 40.000€. Aquest compromís es va renovar el 22 de març de 2019 a la seu de FemCAT, quan es va dotar la Convocatòria 2019 per al curs 2019-2020 amb un import global de 50.000€. Donat que a la Convocatòria ordinària no es van exhaurir els fons disponibles, la Comissió de Beques i Ajudes de la fundació BEST va decidir el dia 16 de setembre de 2019 llançar una Convocatòria extraordinària 2019 dirigida només a estudiants de nou accés i amb una dotació de 26.900 €.

 

Aquest 2020 el patronat de la fundació BEST ha mantingut amb el seu compromís amb el programa, aprovant en data 8 de juny la Convocatòria 2020 amb una dotació global de 50.000€ per a l'any acadèmic 2020-2021.

 

Documentació de referència:

Convocatòria 2020:

Convocatòria extraordinària 2019:

Convocatòria 2019

Convocatòria Extraordinària 2018

 

Com fer la sol·licitud de beca:

Les instruccions per al procediment de sol·licitud estan descrites als documents de convocatòria corresponents.
S'acceptaran sol·licituds rebudes dintre dels terminis de la Convocatòria mitjançant l'enviament de la documentació necessària prevista a les Bases del Programa per correu electrònic a l'adreça

 

A partir del moment que estigui habilitada la submissió electrònica a través de la pàgina web de la fundació BEST, també s'acceptaran els enviaments tramesos amb aquest mitjà.

 

Sobre la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST):

La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada sense ànim de lucre inscrita al registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya (www.fbest.org).


POLÍTICA DE PRIVACITAT
Segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de dades, el tractament de les dades personals es durà a terme amb el nivell apropiat de protecció de les persones físiques, aplicant les mesures necessàries per garantir-lo amb total lleialtat, licitud i transparència.

 

Responsable del tractament

  • Identitat: Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST)
  • CIF: G67055335
  • Direcció postal: Av. Diagonal, 579, 3a planta 08021 Barcelona, SPAIN
  • Correu electrònic:

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació
El tractament de les dades serà realitzat exclusivament amb la finalitat de desenvolupar el previst al Programa de beques i ajuts a l'estudi de la Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST). Les dades recollides no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal.

Les dades seran conservades el temps necessari per poder dur a terme les finalitats per a les quals van ser recollides, després seran destruïdes. Només es guardaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme l'exercici d'històric de les convocatòries i el seu seguiment legal, com per exemple la justificació d'activitats de la fundació o bé la resolució de reclamacions.

 

Legitimació per al tractament
En el moment en què una persona fa una sol·licitud al Programa de beques i ajuts a l'estudi de la fundació Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST), dóna el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals, com s'estableix en l'art.6 del Reglament General de Protecció de dades.

La formalització de la sol·licitud implica també que la persona sol·licitant declara conèixer, entendre i acceptar les Bases del Programa de beques i ajuts a l'estudi de la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) i la Convocatòria a la qual aplica.

 

Destinataris de les seves dades
Com a sol·licitants al Programa de beques i ajuts a l'estudi, les persones participants tenen dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que creguin que no són necessaris per a la fi que van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per a dur a terme l'exercici d'històric de les convocatòries i el seu seguiment legal.
  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per procedir a l'exercici de drets, la persona aplicant s'ha de posar en contacte a través de l'adreça de correu electrònic . En cas que sigui procedent, la persona aplicant té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.