Vés al contingut (premeu Retorn)

Còpies compulsades o autentificades

Informació General:

La còpia compulsada d'un document és una còpia confrontada amb el document original, en el qual es fa constar, mitjançant una diligència, la seva coincidència amb l'original. En el SIAE únicament es poden realitzar còpies compulsades de documents que s'hagin de lliurar a l'Àrea de suport dels estudis de grau i màster de l'ETSEIB. En cap cas es faran compulses de documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en una altra organització.

 

Una còpia autèntica és una còpia d'un document emès o tramitat per l'Àrea de suport dels estudis de grau i màster de l'ETSEIB, en el qual es fa constar, mitjançant una diligència, la seva coincidència amb l'original. El SIAE només podrà autentificar còpies de documents que té custodiats, no dels procedents d’altres unitats del centre o de la UPC. 

 

Com fer la sol·licitud de compulsa o autentificació de documentació acadèmica:

Com: 

Portar al SIAE la documentació original i la fotocopiada per tal que es faci la compulsa o autentificació corresponent.

  • es poden compulsar un màxim de tres còpies de cada document original.
  • Si es necessiten més còpies, s'ha de consultar al SIAE.

 

Període: 

Durant tot el curs acadèmic.

 

Recepció:

Les còpies compulsades s'entreguen al mateix moment de realitzar la sol·licitud.

  • Les sol·licituds que superin els 10 folis no es podran realitzar al moment.