Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits relacionats amb l'avaluació i la permanència

 

Sol·licitud per fer constar informació per a l'avaluació curricular

Com:

La sol·licitud es realitza mitjançant l'e-Secretaria, apartat 'Instàncies' amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

La sol·licitud ha d'estar degudament raonada i argumentada. Si s’ha d’aportar documentació es farà a través de la Seu Elecrònica UPC, especificant el codi de la sol·licitud realitzada a e-Secretaria.

Període:

Consulteu les dates en el Calendari de tràmits acadèmics i administratius.

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria. Paral·lelament a la resolució de la instància, l'estudian podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic. L’estat del tràmit podrà ser:

  • Acceptada: Cal que llegiu l'apartat "Detall" on trobareu la descripció de la resolució.
  • Denegada: La vostra sol·licitud pot estar denegada total o parcialment. Cal que llegiu l'apartat "Detall" on s'explica el motiu de la denegació.
  • Anul·lada: Qualsevol sol·licitud no pertinent o que no es correspongui al tràmit seleccionat serà anul·lada d'ofici.

 

Sol·licitud de renúncia de l'avaluació curricular

Si un estudiant no vol que se l'inclogui en un procés d'avaluació curricular que permet la compensació ha de comunicar de forma expressa la renúncia a l'avaluació curricular.

Com:

La sol·licitud es realitza mitjançant l'e-Secretaria, apartat ‘Instàncies’ amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

Període:

Fins a dos dies abans de l'avaluació curricular. Consulteu les dates en el Calendaris de tràmits acadèmics i administratius.

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria. Paral·lelament a la resolució de la instància, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic. L’estat del tràmit podrà ser acceptada, denegada o anul·lada. Qualsevol sol·licitud no pertinent o que no es correspongui al tràmit seleccionat serà anul·lada d'ofici.

 

Sol·licitud de revisió de l'avaluació curricular

Posteriorment a la Comissió d'Avaluació Curricular l'estudiantat pot sol·licitar una revisió dels resultats obtinguts a l'avaluació curricular.

Com:

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar per l'e-Secretaria, apartat ‘Instàncies’ amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC:

Si s’ha d’aportar documentació es farà a través de la Seu Elecrònica UPC, especificant el codi de la sol·licitud realitzada a e-Secretaria.

Període:

Consulteu les dates en el Calendaris de tràmits acadèmics i administratius.

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria. Paral·lelament a la resolució de la instància, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic. L’estat del tràmit podrà ser:

  • Acceptada: Cal que llegiu l'apartat "Detall" on trobareu la descripció de la resolució.
  • Denegada: La vostra sol·licitud pot estar denegada total o parcialment. Cal que llegiu l'apartat "Detall" on s'explica el motiu de la denegació.
  • Anul·lada: Qualsevol sol·licitud no pertinent o que no es correspongui al tràmit seleccionat serà anul·lada d'ofici.

 

Sol·licitud de continuïtat d'estudis

El director del centre (per delegació del rector) pot, en situacions justificades, concedir una excepció a la normativa de permanència.

Com:

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar per l'e-Secretaria, apartat ‘Instàncies’ amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC:

Si s’ha d’aportar documentació es farà a través de la Seu Elecrònica UPC, especificant el codi de la sol·licitud realitzada a e-Secretaria.

Període:

Consulteu les dates en el calendari acadèmic de l'ETSEIB.

Resolució:

Resolució d'estudiants desvinculats dels estudis

Un cop finalitzat el període d'al·legacions el centre publicarà la resolució definitiva de persones desvinculades dels estudis pel curs vigent.

Podeu consultar la resolució definitiva a:

 • Web de l'Escola, a la secció "Resolucions" de l'apartat "Tràmits acadèmics".
 • Per l'e-Secretaria, en el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies".

Recurs al rector

Les reclamacions contra les resolucions de desvinculació emeses pel director del centre s’han d’adreçar al rector mitjançant un recurs de reposició.