Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

Informació General:

En els estudis de grau i màster de l'ETSEIB es podrà reconèixer crèdits del bloc optatiu per activitat professional acreditada relacionada amb les competències inherents als estudis.

 

El reconeixement es podrà fer per un mínim de 6 ECTS (1600h de treball).

 

En els estudis de grau en Enginyeria i tecnologies industrials (GETI) es podrà reconèixer fins un màxim de 12 ECTS del bloc optatiu, incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits. El Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica (GTIAE), en no tenir pràctiques curriculars, no pot reconèixer crèdits per aquest concepte.

 

En els estudis de màster el nombre màxim a reconèixer del bloc optatiu, incloent els crèdits de pràctiques curriculars o treballs dirigits, d'acord amb el pla d'estudis de cada màster, son:

 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI): Màx. 18 ECTS (bloc optatiu) incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits..
 • Màster Universitari en Automàtica i Robòtica (MUAR): 18 ECTS (bloc optatiu) incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits..
 • Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (MUEA): 18 ECTS (bloc optatiu) incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits..
 • Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEO): 18 ECTS (bloc optatiu) incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits.
 • Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat (MLTM): 15 ECTS (bloc optatiu) incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits.
 • Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (MUEE): 15 ECTS (bloc optatiu)incloent els crèdits corresponents a les pràctiques curriculars o a treballs dirigits..
 • Doble Màsters ETSEIB: No es poden reconèixer crèdits per activitat professional.

 

 

La sotsdirecció de l'Escola valorarà si l'experiència laboral i professional acreditada està relacionada amb les competències inherents al títol de grau o màster corresponent, i establirà el nombre total d'ECTS que s'han de reconèixer en cada cas.

 

 

Com fer la sol·licitud de reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional


Com
:
 • Presencialment al SIAE en horari d'atenció a l'estudiantat lliurant la documentació establerta.
 • Digitalment: Presentar la documentació i la sol.licitud a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una instància adreçada a la direcció del centre on s'ha d'indicar que l'estudiant/a valida la seva signatura en la documentació adjuntada.


Documentació:

Heu d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa.
 • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme i el total d'hores treballades.
 • Memòria d'activitat del període a reconèixer.
 • Contracte laboral.

 

Període:

 • Quadrimestre tardor: mes d'octubre.
 • Quadrimestre primavera: mes d'abril.

Consulteu les dates exactes de cada curs al Calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'ETSEIB.

 

Resolució del reconeixement de crèdits

 

Resolució del reconeixement de crèdits

Com:

La resolució dels reconeixement  es podrà consultar per l'e-Secretaria, a l'apartat "Instàncies"

 

Realització de la matrícula

Com:

Un cop emesa la resolució des del SIAE realitzarem la matrícula dels crèdits reconeguts.

Podreu consultar la matrícula i l'imprès de pagament per l'e-Secretaria a l'apartat "Impresos i pagaments".


Període:

10 dies a partir de la comunicació de la resolució de reconeixement de crèdits.

 

Preu:

Podeu realitzar el pagament de la matrícula dels crèdits per l'e-Secretaria o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers).