Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de la competència en 3a llengua

 

Informació General:

Per obtenir el títol de grau els estudiants han d'acreditar la competència en una tercera llengua.

 

Els estudiants poden acreditar el coneixement d'una tercera llengua*: 

1.- Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en la seva totalitat en una 3a llengua.

2.- Elaborar i defensar el TFG en una 3a llengua.

3.- Obtenir un mínim de 9 ECTS en una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat.

4.- Acreditar l'assoliment d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 complet o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL). Podeu comprovar la taula de certificats d’idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).


L'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una llengua estrangera ha de correspondre a una de les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat, i que actualment són l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

 

(*) Modificació normativa segons acord CG/2018/01/40

 

 

Com fer la sol·licitud

Per acreditar l'assoliment d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL), heu de presentar al SIAE la "Sol·licitud d'acreditació de la tercera llengua" amb la documentació acreditativa.


Documentació:

Document original i fotocòpia del certificat que acredita l'obtenció del nivell de la llengua.

En els supòsits 1, 2 i 3 no han d'entregar al SIAE cap documentació.

Podeu comprovar la taula de certificats d’idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) o fer la consulta al Servei de Terminologia i Llengües de la UPC.

Mentre no es pugui fer el lliurament presencial al SIAE la documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una instància genera on s'ha d'indicar que l'estudiant/a valida la seva signatura en la documentació adjuntada.

 

Període:

Durant tot el període lectiu.

 

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'expedient acadèmic per l'e-Secretaria a l'apartat "Tercera llengua".

Període:

Aproximadament una setmana després de la data de la sol·licitud.