Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de la competència en 3a llengua

 

Informació General:

Per obtenir el títol de grau els estudiants han d'haver assolit la competència en una tercera llengua.

 

La UPC considera assolida la competència d'una tercera llengua en els supòsits següents: 

1.-  Acreditar l'assoliment d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 complet o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL). Podeu comprovar la taula de certificats d’idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

2.- Elaborar i defensar el TFG en una 3a llengua.

3.- Obtenir un mínim de 9 ECTS en una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat.

4.-Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en la seva totalitat en una 3a llengua.


L'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una llengua estrangera ha de correspondre a una de les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat, i que actualment són l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

 

El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC (SLT), és l'encarregat de valorar la idoneïtat dels certificats si es presenten dubtes. Podeu consultar més informació al web del SLT.

 

 

 

 

Com fer la sol·licitud

Per acreditar l'assoliment d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL), heu de presentar al SIAE la "Sol·licitud d'acreditació de la tercera llengua" amb la documentació acreditativa.


Documentació:

Document original i fotocòpia del certificat que acredita l'obtenció del nivell de la llengua.

En els supòsits 2, 3 i 4 no han d'entregar al SIAE cap documentació.

Podeu comprovar la taula de certificats d’idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) o fer la consulta al Servei de Terminologia i Llengües de la UPC.

 

Període:

Durant tot el període lectiu.

 

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'expedient acadèmic per l'e-Secretaria a l'apartat "Tercera llengua".

Període:

Aproximadament una setmana després de la data de la sol·licitud.