Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiant visitant

 

IMPORTANT COVID-19 
 
Mentre duri l'emergència sociosanitària l'atenció presencials al SIAE romadrà tancada, però seguim treballant per oferir-vos atenció no presencial. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el Servei d’atenció en línia DemanaUPC/ETSEIB 

Els tràmits en els quals s'hagi de presentar documentació original al SIAE s'haurà de presentar per la Seu Electrònica de la UPC

 

Informació General:


Són estudiants visitants els qui s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí. Els estudiants visitants no es consideren estudiants de la UPC.


L'estudiant visitant pot cursar un màxim de 60 ECTS de la titulació en uns estudis de grau i un màxim de 30 ECTS de la titulació en uns estudis de màster.


No poden ser admesos com a visitants els estudiants afectats per la Normativa de permanència de la UPC.


Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.


El règim econòmic que s’ha d’aplicar a aquests estudiants es regula a través d’un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada any acadèmic.


L'ETSEIB resol l'admissió i matrícula dels estudiants visitants, en els estudis que s'imparteixen al Centre.

 

Com sol·licitar ser estudiant visitant a l'ETSEIB

Sol·licitud d'admissió

Presentar al SIAE el formulari ''Sol·licitud d'accés com a estudiant visitant" amb la documentació següent:

En els períodes què no es pugui fer el lliurament presencial al SIAE la documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una [Instància a la Directora de l'ETSEIB].

Cal indicar: 

  • Apartat exposo: A més de l'exposició cal que l'estudiant/a confirmi que valida la seva signatura en la documentació adjuntada.

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud:

  • Expedient acadèmic o certificat de notes segellat i firmat del nivell més avançat d'estudis de formació que posseeixis.
  • Currículum vítae
  • Carta de motivació
  • Fotocòpia del DNI o passaport

Període:

Els establerts per el calendari de tràmits acadèmics i administratius de l'escola.

 

 

 

 

Resolució:

La proposta de resolució l'ha de recollir personalment la persona interessada, o una tercera persona amb autorització, al SIAE.